« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení řízení o změně č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKYTÁ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 8 - Výřez z výkresu základního členění B_zde ke stžení (481.4 kB)
NR
<br> V1b
<br> V1b
<br> VÝ
ŘE
<br> Z
Z
<br> VÝ
KR
<br> ES
U
<br> č <.>
1
<br> ÚP
R
<br> OK
YT
<br> Á
- V
<br> ÝK
RE
<br> S
ZÁ
<br> KL
AD
<br> NÍ
HO
<br> Č
LE
<br> NĚ
NÍ
<br> Ú
ZE
<br> MÍ
<br>
1
:
<br> 5
00
<br> 0S C H E M A 1 : 5 0 0 0 0
<br> HRANICE STŘEDOČESKÉUO KRAJE
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ STANOVENÉ K 05.03.2021
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ č.740853,740845 ICOB 529605
<br> L E G E N D A
Z M Ě N AS T A V
<br> PLOCHY FUNKČNÍCH ZMĚN V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ~ 9,39 ha
<br> ZMĚNY PLOCH ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ~ 1,16 ha
<br> AutoCAD SHX Text
U ČarodějnicU Čarodějnic
<br> AutoCAD SHX Text
Malá strana na pískáchMalá strana na pískách
<br> AutoCAD SHX Text
U vodárnyU vodárny
<br> AutoCAD SHX Text
U obrázkuU obrázku
<br> AutoCAD SHX Text
Horní RokytáHorní Rokytá
<br> AutoCAD SHX Text
U Horákovy cestyU Horákovy cesty
<br> AutoCAD SHX Text
BV VDBV VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZ BVNZ BV
<br> AutoCAD SHX Text
NL NZNL NZ
<br> AutoCAD SHX Text
NZ BVNZ BV
<br> AutoCAD SHX Text
NZ VDNZ VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZ VDNZ VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZ BVNZ BV
<br>
Listy a pohledy
V1b ZC
Příloha č. 7 - Výřez z výkresu základního členění A_zde ke stažení (744.21 kB)
V1a
<br> V1a
<br> VÝ
ŘE
<br> Z
Z
<br> VÝ
KR
<br> ES
U
<br> č <.>
1
<br> ÚP
R
<br> OK
YT
<br> Á
- V
<br> ÝK
RE
<br> S
ZÁ
<br> KL
AD
<br> NÍ
HO
<br> Č
LE
<br> NĚ
NÍ
<br> Ú
ZE
<br> MÍ
<br>
1
:
<br> 5
00
<br> 0
<br> NR
<br> S C H E M A 1 : 5 0 0 0 0
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
<br> ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ STANOVENÉ K 05.03.2021
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ č.740853,740845 ICOB 529605
<br> L E G E N D A
Z M Ě N AS T A V
<br> PLOCHY FUNKČNÍCH ZMĚN V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ~ 9,39 ha
<br> ZMĚNY PLOCH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ~ 1,12 ha
<br> ZMĚNY PLOCH ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ~ 1,16 ha
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
<br> AutoCAD SHX Text
Malá strana na pískáchMalá strana na pískách
<br> AutoCAD SHX Text
U křížkuU křížku
<br> AutoCAD SHX Text
BumberkBumberk
<br> AutoCAD SHX Text
Zadní honyZadní hony
<br> AutoCAD SHX Text
U lípyU lípy
<br> AutoCAD SHX Text
Kubátova stráňKubátova stráň
<br> AutoCAD SHX Text
Velká stranaVelká strana
<br> AutoCAD SHX Text
Přední honyPřední hony
<br> AutoCAD SHX Text
Dolní RokytáDolní Rokytá
<br> AutoCAD SHX Text
OM VDOM VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZNZ
<br> AutoCAD SHX Text
NZNZ
<br> AutoCAD SHX Text
NZNZ
<br> AutoCAD SHX Text
ZV ZSZV ZS
<br> AutoCAD SHX Text
NSpl ZPNSpl ZP
<br> AutoCAD SHX Text
NSpz ZPNSpz ZP
<br> AutoCAD SHX Text
NSpl NPNSpl NP
<br> AutoCAD SHX Text
NP NSpzNP NSpz
<br> AutoCAD SHX Text
VD NZVD NZ
<br> AutoCAD SHX Text
NZ VDNZ VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZ VDNZ VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZ BVNZ BV
<br> AutoCAD SHX Text
NPNP
<br> AutoCAD SHX Text
NSpz DSNSpz DS
<br> AutoCAD SHX Text
NSpz ZS,WNSpz ZS,W
<br> AutoCAD SHX Text
NSpz W,ZVNSpz W,ZV
<br> AutoCAD SHX Text
VD NZVD NZ
<br> AutoCAD SHX Text
NZ OMNZ OM
<br> AutoCAD SHX Text
NZ BVNZ BV
<br> AutoCAD SHX Text
K.Ú.DOLNÍ KRUPÁK.Ú.DOLNÍ KRUPÁ
<br> AutoCAD SHX Text
K.Ú.DOLNÍ KRUPÁK.Ú.DOLNÍ KRUPÁ
<br>
Listy a pohledy
V1a ZC
Příloha č. 6 - Výřez z VPS B_ zde ke stažení (253.17 kB)
V3b
<br> V3b
<br> VÝ
ŘE
<br> Z Z
VÝ
<br> KR
ES
<br> U č
<.> 3
<br> ÚP
R
<br> OK
YT
<br> Á -
VÝ
<br> KR
ES
<br> VE
ŘE
<br> JN
Ě P
<br> RO
SP
<br> ĚŠ
NÝ
<br> CH
ST
<br> AV
EB
<br>,O
PA
<br> TŘ
EN
<br> Í A
AS
<br> AN
AC
<br> Í
1 :
<br> 5 0
00
<br> L E G E N D A
Z M Ě N AS T A V
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ č.740853,740845 ICOB 529605
HRANICE STŘEDOČESKÉUO KRAJE
<br> NR
<br> S C H E M A 1 : 5 0 0 0 0
<br> VU PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ S VYVLASTNĚNÍ ZMĚNA OZNAČENÍ DLE SZ
<br> AutoCAD SHX Text
U ČarodějnicU Čarodějnic
<br> AutoCAD SHX Text
Malá strana na pískáchMalá strana na pískách
<br> AutoCAD SHX Text
U vodárnyU vodárny
<br> AutoCAD SHX Text
U obrázkuU obrázku
<br> AutoCAD SHX Text
Horní RokytáHorní Rokytá
<br> AutoCAD SHX Text
U Horákovy cestyU Horákovy cesty
<br> AutoCAD SHX Text
WVUVUUWVUVUU
<br> AutoCAD SHX Text
WVUVUUWVUVUU
<br> AutoCAD SHX Text
WVUVUUWVUVUU
<br> AutoCAD SHX Text
WVUVUUWVUVUU
<br> AutoCAD SHX Text
WVUVUUWVUVUU
<br>
Listy a pohledy
V3b VPS
Příloha č. 5 - Výřez z VPS A_ zde ke stažení (417.33 kB)
V3a
<br> V3a
<br> VÝ
ŘE
<br> Z Z
VÝ
<br> KR
ES
<br> U č
<.> 3
<br> ÚP
R
<br> OK
YT
<br> Á -
VÝ
<br> KR
ES
<br> VE
ŘE
<br> JN
Ě P
<br> RO
SP
<br> ĚŠ
NÝ
<br> CH
ST
<br> AV
EB
<br>,O
PA
<br> TŘ
EN
<br> Í A
AS
<br> AN
AC
<br> Í
1 :
<br> 5 0
00
<br> NR
<br> S C H E M A 1 : 5 0 0 0 0
<br> L E G E N D A
Z M Ě N AS T A V
<br> VU PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ S VYVLASTNĚNÍ ZMĚNA OZNAČENÍ DLE SZ
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ č.740853,740845 ICOB 529605
<br> AutoCAD SHX Text
RokytkaRokytka
<br> AutoCAD SHX Text
BumberkBumberk
<br> AutoCAD SHX Text
Kubátova stráňKubátova stráň
<br> AutoCAD SHX Text
Velká stranaVelká strana
<br> AutoCAD SHX Text
Přední honyPřední hony
<br> AutoCAD SHX Text
Dolní RokytáDolní Rokytá
<br> AutoCAD SHX Text
WVUVUUWVUVUU
<br> AutoCAD SHX Text
WVUVUUWVUVUU
<br> AutoCAD SHX Text
WVUVUUWVUVUU
<br> AutoCAD SHX Text
WVUVUUWVUVUU
<br>
Listy a pohledy
V3a VPS
Příloha č. 4 - Výřez z koordinačního výkresu B_ zde ke stažení (11.69 MB)
NR
<br> O1b
<br> O1b
<br> VÝ
ŘE
<br> Z
Z
<br> VÝ
KR
<br> ES
U
<br> č <.>
4
<br> Ú
P
<br> RO
KY
<br> TÁ
-
<br> K
OO
<br> RD
IN
<br> AČ
NÍ
<br> V
ÝK
<br> RE
S
<br>
1
<br> :
5
<br> 00
0S C H E M A 1 : 5 0 0 0 0
<br> KPZ INTERAKČNÍ PRVKY (IP) DLE PSZ
<br> OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA RUŠENÉ ZMĚNOU č.1 ÚP ROKYTÁ
<br> LC LOKÁLNÍ BIOCENTRA DLE PSZ
LK LOKÁLNÍ BIOKORIDORY DLE PSZ
<br> HC HLAVNÍ POLNÍ CESTY DLE PSZ
VC VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTY DLE PSZ
ÚZEMÍ OHROŽENÉ PŘÍVALOVÝMI DEŠTI DLE ÚAP 2020
<br> ZATR PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ - ZATRAVNĚNÍ DLE PSZ
OGR PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ - ORGANIZAČNÍ DLE PSZ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ STANOVENÉ K 05.03.2021
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ č.740853,740845 ICOB 529605
BV BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ ~ 0,44 ha
<br> L E G E N D A
Z M Ě N AS T A V
<br> OM OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A SGTŘEDNÍ ~ 0,30 ha
<br> VD VÝROBA A SKLADOVÁNÍ DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA ~ 1,26 ha
<br> ZV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ ~ 0,30 ha
<br> ZS ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAŽENÁ ~ 0,39 ha
<br> ZP ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU ~ 2,19 ha
<br> W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉODNÍ ~ 0,03 ha
<br> NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ ~ 1,03 ha
<br> NP PLOCHY PŘÍRODNÍ ~ 1,49 ha
NS SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ~ 4,32 ha
RÁMCOVÁ HARAKTERISTIKA p = PŘÍRODNÍ,l = LESNICKÁ,z = ZEMĚDĚLSKÁ
<br> DS DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ ~ 0,18 ha
<br> AutoCAD SHX Text
VC41VC41
<br> AutoCAD SHX Text
DC43DC43
<br> AutoCAD SHX Text
VC49VC49
<br> AutoCAD SHX Text
VC44VC44
<br> AutoCAD SHX Text
VC45VC45
<br> AutoCAD SHX Text
DC46DC46
<br> AutoCAD SHX Text
VC52VC52
<br> AutoCAD SHX Text
VC53VC53
<br> AutoCAD SHX Text
VC54VC54
<br> AutoCAD SHX Text
VC56VC56
<br> AutoCAD SHX Text
VC57VC57
<br> AutoCAD SHX Text
DC58DC58
<br> AutoCAD SHX Text
VC60VC60
<br> AutoCAD SHX Text
VC61VC61
<br> AutoCAD SHX Text
VC62VC62
<br> AutoCAD SHX Text
VC63VC63
<br> AutoCAD SHX Text
HC2HC2
<br> AutoCAD SHX Text
DC66DC66
<br> AutoCAD SHX Text
VC59VC59
<br> AutoCAD SHX Text
VC68VC68
<br> Au...
Příloha č. 3 - Výřez z koordinačního výkresu A_ zde ke stažení (11.69 MB)
O1a
<br> O1a
<br> VÝ
ŘE
<br> Z
Z
<br> VÝ
KR
<br> ES
U
<br> č <.>
4
<br> Ú
P
<br> RO
KY
<br> TÁ
-
<br> K
OO
<br> RD
IN
<br> AČ
NÍ
<br> V
ÝK
<br> RE
S
<br>
1
<br> :
5
<br> 00
0
<br> NR
<br> S C H E M A 1 : 5 0 0 0 0
<br> KPZ INTERAKČNÍ PRVKY (IP) DLE PSZ
<br> LC LOKÁLNÍ BIOCENTRA DLE PSZ
LK LOKÁLNÍ BIOKORIDORY DLE PSZ
<br> HC HLAVNÍ POLNÍ CESTY DLE PSZ
VC VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTY DLE PSZ
ÚZEMÍ OHROŽENÉ PŘÍVALOVÝMI DEŠTI DLE ÚAP 2020
KRITICKÝ BOD V ÚZEMÍ OHROŽENÉM PŘÍVALOVÝMI DEŠTI DLE ÚAP 2020
<br> ZATR PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ - ZATRAVNĚNÍ DLE PSZ
OGR PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ - ORGANIZAČNÍ DLE PSZ
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ STANOVENÉ K 05.03.2021
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ č.740853,740845 ICOB 529605
BV BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ ~ 0,44 ha
<br> L E G E N D A
Z M Ě N AS T A V
<br> OM OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A SGTŘEDNÍ ~ 0,30 ha
<br> VD VÝROBA A SKLADOVÁNÍ DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA ~ 1,26 ha
<br> ZV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ ~ 0,30 ha
<br> ZS ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAŽENÁ ~ 0,39 ha
<br> ZP ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU ~ 2,19 ha
<br> W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉODNÍ ~ 0,03 ha
<br> NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ ~ 1,03 ha
<br> NP PLOCHY PŘÍRODNÍ ~ 1,49 ha
NS SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ~ 4,32 ha
RÁMCOVÁ HARAKTERISTIKA p = PŘÍRODNÍ,l = LESNICKÁ,z = ZEMĚDĚLSKÁ
<br> DS DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ ~ 0,18 ha
<br> AutoCAD SHX Text
OM VDOM VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZNZ
<br> AutoCAD SHX Text
HC42HC42
<br> AutoCAD SHX Text
VC10VC10
<br> AutoCAD SHX Text
VC50VC50
<br> AutoCAD SHX Text
VC11VC11
<br> AutoCAD SHX Text
VC12VC12
<br> AutoCAD SHX Text
VC13VC13
<br> AutoCAD SHX Text
VC14VC14
<br> AutoCAD SHX Text
VC18VC18
<br> AutoCAD SHX Text
MK17MK17
<br> AutoCAD SHX Text
VC20VC20
<br> AutoCAD SHX Text
DC16DC16
<br> AutoCAD SHX Text
VC3bVC3b
<br> AutoCAD SHX Text
VC4VC4
<br> AutoCAD SHX Text
DC5DC5
<br> AutoCAD SHX Text
VC6VC6
<br> AutoCAD SHX Text
VC8bVC8b
<br> AutoCAD SHX Text
VC9VC9
<br> AutoCAD SHX Text
VC21VC21
<br>...
Příloha č. 2 - Výřez z hlavního výkresu B_ zde ke stažení (564.25 kB)
NR
<br> V2b
<br> V2b
<br> VÝ
ŘE
<br> Z
Z
<br> VÝ
KR
<br> ES
U
<br> č <.>
2
<br> ÚP
R
<br> O
KY
<br> TÁ
-
<br> H
LA
<br> VN
Í
<br> VÝ
KR
<br> ES
<br>
1
:
<br> 5
0
<br> 00
<br> S C H E M A 1 : 5 0 0 0 0
<br> LOKÁLNÍ BIOCENTRA DLE PSZ LC
LOKÁLNÍ BIOKORIDORY DLE PSZ LK
<br> P Ř Í R O D N Í H O D N O T Y
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ STANOVENÉ K 05.03.2021
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ č.740853,740845 ICOB 529605
BV BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ ~ 0,44 ha
<br> L E G E N D A
Z M Ě N AS T A V
<br> OM OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A SGTŘEDNÍ ~ 0,30 ha
<br> VD VÝROBA A SKLADOVÁNÍ DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA ~ 1,26 ha
<br> ZV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ ~ 0,30 ha
<br> ZS ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAŽENÁ ~ 0,39 ha
<br> ZP ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU ~ 2,19 ha
<br> W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉODNÍ ~ 0,03 ha
<br> NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ ~ 1,03 ha
<br> NP PLOCHY PŘÍRODNÍ ~ 1,49 ha
NS SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ~ 4,32 ha
RÁMCOVÁ HARAKTERISTIKA p = PŘÍRODNÍ,l = LESNICKÁ,z = ZEMĚDĚLSKÁ
<br> DS DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ ~ 0,18 ha
<br> AutoCAD SHX Text
U ČarodějnicU Čarodějnic
<br> AutoCAD SHX Text
Malá strana na pískáchMalá strana na pískách
<br> AutoCAD SHX Text
U vodárnyU vodárny
<br> AutoCAD SHX Text
U obrázkuU obrázku
<br> AutoCAD SHX Text
Horní RokytáHorní Rokytá
<br> AutoCAD SHX Text
U Horákovy cestyU Horákovy cesty
<br> AutoCAD SHX Text
LBC 11 ZADNÍ HONY
<br> AutoCAD SHX Text
LK7LK7
<br> AutoCAD SHX Text
LK7LK7
<br> AutoCAD SHX Text
LK7LK7
<br> AutoCAD SHX Text
LK7LK7
<br> AutoCAD SHX Text
LK7LK7
<br> AutoCAD SHX Text
LK7LK7
<br> AutoCAD SHX Text
LK7LK7
<br> AutoCAD SHX Text
BV VDBV VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZ BVNZ BV
<br> AutoCAD SHX Text
NL NZNL NZ
<br> AutoCAD SHX Text
NZ BVNZ BV
<br> AutoCAD SHX Text
NZ VDNZ VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZ VDNZ VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZ BVNZ BV
<br>
Listy a pohledy
V2b HV
Příloha č.1 - Výřez z hlavního výkresu A_ zde ke stažení (809.29 kB)
V2a
<br> V2a
<br> VÝ
ŘE
<br> Z
Z
<br> VÝ
KR
<br> ES
U
<br> č <.>
2
<br> ÚP
R
<br> O
KY
<br> TÁ
-
<br> H
LA
<br> VN
Í
<br> VÝ
KR
<br> ES
<br>
1
:
<br> 5
0
<br> 00
<br> NR
<br> S C H E M A 1 : 5 0 0 0 0
<br> LOKÁLNÍ BIOCENTRA DLE PSZ LC
LOKÁLNÍ BIOKORIDORY DLE PSZ LK
<br> P Ř Í R O D N Í H O D N O T Y
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ STANOVENÉ K 05.03.2021
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ č.740853,740845 ICOB 529605
BV BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ ~ 0,44 ha
<br> L E G E N D A
Z M Ě N AS T A V
<br> OM OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A SGTŘEDNÍ ~ 0,30 ha
<br> VD VÝROBA A SKLADOVÁNÍ DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA ~ 1,26 ha
<br> ZV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ ~ 0,30 ha
<br> ZS ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAŽENÁ ~ 0,39 ha
<br> ZP ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU ~ 2,19 ha
<br> W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉODNÍ ~ 0,03 ha
<br> NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ ~ 1,03 ha
<br> NP PLOCHY PŘÍRODNÍ ~ 1,49 ha
NS SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ~ 4,32 ha
RÁMCOVÁ HARAKTERISTIKA p = PŘÍRODNÍ,l = LESNICKÁ,z = ZEMĚDĚLSKÁ
<br> DS DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ ~ 0,18 ha
<br> AutoCAD SHX Text
U křížkuU křížku
<br> AutoCAD SHX Text
RokytkaRokytka
<br> AutoCAD SHX Text
BumberkBumberk
<br> AutoCAD SHX Text
U lípyU lípy
<br> AutoCAD SHX Text
Kubátova stráňKubátova stráň
<br> AutoCAD SHX Text
Velká stranaVelká strana
<br> AutoCAD SHX Text
Přední honyPřední hony
<br> AutoCAD SHX Text
Dolní RokytáDolní Rokytá
<br> AutoCAD SHX Text
OM VDOM VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZNZ
<br> AutoCAD SHX Text
LK27LK27
<br> AutoCAD SHX Text
LK27LK27
<br> AutoCAD SHX Text
LK27LK27
<br> AutoCAD SHX Text
LC 37 KUBÁTOVA STRÁŇLC 37 KUBÁTOVA STRÁŇ
<br> AutoCAD SHX Text
LK29LK29
<br> AutoCAD SHX Text
LK28LK28
<br> AutoCAD SHX Text
LC 38 VELKÁ STRANALC 38 VELKÁ STRANA
<br> AutoCAD SHX Text
LK8LK8
<br> AutoCAD SHX Text
LC 36 KOSTELNÍ LESLC 36 KOSTELNÍ LES
<br> AutoCAD SHX Text
LC 36 V KOUTECHLC 36 V KOUTECH
<br> AutoCAD SHX Text
LK8LK8
<br> AutoCAD SHX Text
LK8LK8
<br> AutoCAD SHX Text
LK8LK8
<b...
Dokument zde ke stažení (791.32 kB)
Číslo jednací:
Spis.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> Vaše zn./Č.j.:
Ze dne :
<br> Mnichovo Hradiště 07.09.2021
<br> vEŘEJNÁ vynlÁšxn
<br> Městský úřad Mnichovo Hradiště
<br> Masarykovo nám.1,295 21
<br> MH-VÚP/1 281 12020_1 7/Nik
ltltn-vúpit "z 8112020
lng.XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
martina.nikodemova@m nhradiste,cz
<br> Odbor výstavby a územního plánování
Mnichovo Hradiště
<br> ozNÁMENí o zaHÁ.leruí Řízeruí o znrtĚHĚ č,t úzEmNíHo pLÁNu RoKyTÁ
<br> Městský úřad Mnichovo Hradiště,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ust.§ 6 odst,1 <,>
písm,c) zákona č.183/2006 Sb,<,> o územním plánování a stavebním řádu,vplatném znění (dále jen,<,> stavební
zákon"),oznamujevsouladusustanovením§52a§55bstavebníhozákonazahájenířízeníoZměněč.1územního
plánu Rokytá,zpracovaném dle § 13 a přílohy č,7 vyhlášky č,500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech <,>
územně plánovacídokumentaci a zPůsobu evidence územně plánovacíčinnosti,v platném znění <.>
<br> Veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Rokytá se uskuteční
<br> ve čtvftek 14.10.2021od 10:00 hodin
<br> v budově obecního úřadu Rokytá <.>
<br> Návrh změnv č.'l územního plánu Rokvtá se proiednává zkrácenÝm postupem v souladu s ustanovením §55b
stavebního zákona a bude vtištěné podobě k nahlédnutí od 13.09.2021 do 21.10.2021 na Městském úřadě
v Mnichově Hradišti,Odboru výstavby a územního plánování,Masarykovo nám.1,ll.patro,kancelář č.201 (PO a ST
8:00 * 17:00,ÚT a Čt s:oo - 15:00,pÁ a:oo - 13:00) a na obecním úřadu Rokytá asoučasně bude v elektronické
podobě zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: www.mnhradiste,cz a
https ://www.obecrokyta.czl <,>
<br> Námitky proti návrhu změny č.1 územniho plánu mohou podat pouze vlastnici pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 52 odst.2 stavebního zákona) <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednávání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle...

Načteno

edesky.cz/d/4981687

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz