« Najít podobné dokumenty

Obec Račetice - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Račetice 11.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Račetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Račetice 11.10.2021 ke stažení v pdf (255.64 kB)
OBEC RAČETICE
se sídlem Račetice 11,438 01 Žatec
IČO: 673 161
<br>
Tel: +420 474 392146,Bankovní spojení: KB a.s.Kadaň,č.účtu: 9225-441/0100
Web: www.racetice.cz Email: starosta@racetice.cz
<br>
<br>
Str.1
<br> Zápis ze zasedánı́ Zastupitelstva obce
Račetice
<br> Konané dne: 11.10.2021 v KD Račetice č.p.11
Zahájení: 18:00
<br> Bod programu 1.: Zahájení zasedání
<br> Starosta Bartoň v 18:00 přivítal přítomné: 6 zastupitelů,3 omluveni předem,žádný zástupce
veřejnosti.Zastupitelé jsou usnášeníschopní <.>
<br> Program jednání byl zaslán a vyvěšen 4.10.2021.Program jednání schválen bez připomínek.Pro
návrh programu: 6 zastupitelů <.>
<br> Rovněž tak návrh na zapisovatele – XXXXXX XXXXXXXX a dva ověřovatele zápisu – XXXXXX XXXX a XXXXXXX
Bartoň <.>
<br> Schválený program jednání:
<br> 1.Zahájení zasedání
2.Kontrola usnesení z minulého jednání
3.Projednávání zastavěného území obce Račetice
4.Různé
5.Závěr
<br>
<br> Bod programu 2.: Kontrola usnesení z minulého jednání
<br> Zápis a usnesení z minulého jednání jsou vyvěšeny,bez připomínek zastupitelů či veřejnosti.Úkoly se
plní nebo jsou splněny.Pouze dopis panu P.bude teprve odeslán <.>
<br> Bod programu 3.: Projednávání zastavěného území obce Račetice
<br> Bartoň: Požádal J.Ryšavého,aby shrnul informace <.>
<br> Ryšavý: Do zastavěného území zaneseno to,co bylo možné.Rozestavěné věci mohou pokračovat <.>
Některé připomínky vypořádány,některé se budou řešit až později v rámci územního plánu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC RAČETICE
se sídlem Račetice 11,438 01 Žatec
IČO: 673 161
<br>
Tel: +420 474 392146,Bankovní spojení: KB a.s.Kadaň,č.účtu: 9225-441/0100
Web: www.racetice.cz Email: starosta@racetice.cz
<br>
<br>
Str.2
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust.§ 172 odst.5 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění tak,jak je
uvedeno v opatření obecné povahy <.>
<br> Hlasování: Pro 6,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> Návrh byl ...

Načteno

edesky.cz/d/4980313

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Račetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz