« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Návrh rozpočtu 2022 Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZPOCET_NA_ROK_2022_-NÁVRH.pdf
MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO – BÍTEŠSKO
<br> Radnická 29/1,594 01 Velké Meziříčí,IČO: 71219986
<br> ROZPOČET NA ROK 2022 - NÁVRH
<br> PŘÍJMY
§
paragraf
<br> Text Rozpočet
2022 (Kč)
<br> Rozpočet
2021 (Kč)
<br> Skutečnost
2021 (Kč)
<br> předpoklad
0 Celkem:
<br> Rozpis: příspěvky 580 tis.Kč
Projekt Kompostéry II
dotace+obce vl.podíl16 240 tis.Kč
<br> 16820000 585616 585616
<br> 2292 Dopravní obslužnost-příjem od
obcí
<br> 175000 0 0
<br> 3639 Příjem za poskyt.služby MAS 325600 261000 318100
6310 Příjmy z finančních operací-úroky 400 584 284
<br> Celkem příjmy 17321000 847200 904000
<br> VÝDAJE
§
paragraf
<br> Text Rozpočet
2022 (Kč)
<br> Rozpočet
2021 (Kč)
<br> Skutečnost
2021 (Kč)
<br> předpoklad
2292 Dopravní obslužnost 180000 0 173000
3639 Provozní náklady MR VMB,mzdy <,>
<br> cestovné,nákup služeb apod <.>
Z toho přísp.MAS 200 tis.Kč
<br> 850000 843200 840000
<br> 3727 Projetk Kompostéry II+úroky úvěr.40000 0 16200000
6310 Služby peněžních ústavů 4000 4000 3000
<br> Celkem výdaje 1074000 847200 17216000
Financování: Kompostéry II
z toho:splátky úvěr 6 500 000,-Kč
Přeúčtování od obcí 9753000,- Kč
<br> -16247000 0 16312000
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXX
správce rozpočtu mikroregionu
<br> Zveřejněno na el.desce dne:

Načteno

edesky.cz/d/4978810


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz