« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Schválená cena vodného a stočného od 1.9.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schvaleni_cena_vodneho_a_stocneho.pdf 1 356,65 kB

1212110131113 [.n?
<br> ! PĚZMČ I?.4101) <.>
<br> VQDÁRNA MEN 1111111111111151011111111 „12134 ŠŠŠWOW gi 3342016124400 030 ginu/236213117 „M ' /
<br> Magistrát města Plzně,odbor správy infrastruktury Palackého náměstí 30/6
<br> :.: 201 0 246 Naše zn 6/ 4 30100 PlzeňB—JižníPředměstí
<br> Vyřizuje: Ing.Kratochvílová,Ing.Růžičková
<br> Tel.: +420377413144
<br> Fax: +420377413555
<br> Email: ales.kacirekaodama.cz Datum: 29.8.2016
<br> Schválená cena vadné/m ([ stočné/1.0 od ].9.2016
<br> Vážený pane <,>
<br> v souladu se zákonem č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,š 36,odst.4 a 8,si Vás dovolujeme požádat o seznámení veřejnosti s novou cenou vodného a stočného pro rok 2016 od 1.9.2016,kterou schválila rada města na svém zasedání dne 25.08.2016,vyvěšením na úřední desce.Seznamte s výše uvedeným,prosím,i jednotlivé obvody města Plzně <.>
<br> Současná cena vodného v Kč/m3 (bez DPH) 44,38 Kč Současná cena stočného v Kč/m3 (bez DPH) 33,67 Kč
<br> Schválená cena vodného v Kč/m3 (bez DPH) 42,79 Kč Schválená cena stočného v Kč/m3 (bez DPH) 32,11 Kč Celkem v Kč/m3 (bez DPH) 74,90 Kč
<br> S pozdravem
<br> VODÁRNA PLZEN a.s \\n Malostranská 2 © eva-4%“
<br> 317 68 Plzeň \? XXXX XXXXXXX
<br> obchodní a ůnanční ředitel
<br> Přílohy: schválená kalkulace pro rok 2016 od 1.9.2016
<br> VODÁRNA PLZEN a.s._
<br> Plzeň,Malostranská 143/2,PSC 317 68
<br> Tel.: +420 377 413 11 1 “ Fax: +420 377 413 555 “ E-maíl: mail©vodarna.cz <.>,www.vodarna.cz Společnosl ie Zapsána v obchodním relslílku vedeném Kralským soudem v Plzni oddíl B,vložka 574 <.>
<br> IC: 252051525 - DIČ: 0225205025
<br> Bankovní spojení: KB Plzeň-měslo,č.ú.: 65033 | 1/0100
<br> IDD81kluciřl
<br> Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné narok 2016 AKTU
<br> Provozovatel: Vodárna Plzeň a.s.IČO: 25205625 Formulář! Index: A1 Vlastník: Statutární město Plzeň IČO: 00075370 Plzeň IČPE: 3209—721981—00075370-1/1 až 4/1-25205625 Provozovatel je shodný s příjemcem vodného a sločného Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Nákladové položky Voda pitná Voda odpadní v mil.Kč 2016 2016-9 2016 2016—9 Kalkul.Kalkul.Rozdíl Kalkul.Kalkul.Rozdíl 1 2 3 4 ' 5 0 7 0 1,Materiál 29,798 28,507 4,291 6,270 6,370 0,100 1.1 -surová voda podz.a povrchová 49,077 49,077 0,000 0,000 1.2 —PV převzatá + OV předaná k čištění —37,557 —38,448 0,891 0,930 —0,930 0,000 1.3 —chemikálie 18,265 17,865 0,400 7,200 7,300 0,100 1.4 -ostatní materla'l 0,013 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 2.Energie 23,914 23,064 0,050 9,188 2,608 45,580 2.1 elektrická energie 21,506 20,756 —0,750 9,180 2,600 45,500 2.2 -ost.energie (plyn,teplo) 2,408 2,308 -0,100 0,008 0,008 0,000 3.Mzdy 37,520 33,879 0,041 37,450 35,888 4,562 3.1 přímé mzdy 25,600 23,872 4,728 25,350 25,277 -0,073 3.2 —ostatn|' osobní náklady 11,920 10,007 4,913 12,100 10,611 4,480 4.Ost.přímé náklady 201,622 200,729 0,894 293,912 294,202 0,290 4.1 —odpisy a prostř.obnovy infrastr.mai.1,135 1,135 0,000 1,256 1,256 0,000 4.2 —opravv infrastr.majetku 41,410 40,516 0894 14,249 14,539 0,290 4.3 málem infrastr.majetku 159,077 159,077 0,000 278.407 278.407 0,000 5.Provozní náklady 37,202 41,248 4,046 31,597 27,835 -3,962 5.1 —popl.za vyp.odp.vod 0,040 0,000 -o,o40 1,870 1,800 0,070 5.2 —ostatní provozní nákl.externí 9,500 8,592 0,900 18,932 19,589 0,657 5.3 -ostatni provozní nákl.ve vl.režii 27,662 32,656 4,094 10,795 6,245 4,550 6.Finanční náklady 0,652 0,389 0,263 1,594 0,571 4,023 7.Finanční výnosy 0,036 -0,036 0,000 -1 8,477 47,010 1,407 8.Výrobní režie 9,860 9,139 41,721 11,782 11,265 -0,517 0.Správní režie 8,493 7,195 4,298 11,376 9,535 4,841 10.ÚVN 349,025 344,114 4,912 384,692 371,0632 43,529 A Hodnota souvisejícího 1114 dle VÚME & 007,57 0 807,57 0,000 0 055,14 0 055,14 0,000 D V.pitná fakturovaná mil.ma 8,905 9,150 0,245 E ztoho : domácnosti 5,600 5,400 0200 F v.odpadní fakturovaná mil.m3 10,000 10,900 0,000 G ztoho : domácnosti 5,700 5,500 —0,200 H V.srážková fakturovaná mil.m3 1,600 1,800 0,200 | v.odpadničištěná mll.m3 10,700 10,000 0,700 ] PV nebo OV převzatá v mil.013 —2,101 -2,171 -0,070 0,000 0,000 0,000 K PV nebo OV předaná v mil.rn“$ 0,000 0,000 Tabulka č,2 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Měrná <.>,Voda Text jednotka Pozn.Voda p|tna odpadní 1 2 201 2b 4a Ta,<,> r.10/D nebo 11.JEDNOTKOVE NAKLADY v Kč/m3 ř.10/F+H 37,61 29,22 12.ÚVN mil.Kč 1.10 344114 371003 13.Kalkulační zisk (Z) mil.Kč 47,500 36,800 14.podíl 1 ÚVN % 013012000 13,004 0,02% 15.-z ř.13 na rozvoj a obnovu infraslrriklurnlho maielku 10.ÚVN + zisk mil.Kč 7.12 + 1,13 301,014 407,863 17.v.fakturovaná pitná,odpadní + srážková (Q) mil.m3 i.D,F + H 9,150 12,700 18,CENA PRO VODNÉ A STOČNÉ Kčlm“ 1.10 / 1.17 42,79 32,11 74,90 19.CENA PRO VODNÉ A STOČNÉ + DPH Kč/mS r.14x15% 49,21 30,03 00,14 Vypracoval: Ing.D.Kratochvílová,lng Š.Růžičková Datum: 27,5.2016 Konlrolovai: Bc.XXXX XXXXXXX Schválil: Ing.Miloslav Voslrý Telefon: XXX XXX XXX (záslupce provozovalele) e-mail: ales.kacírek©vodarna.cz


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz