« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis usnesení ze ZO H. Bojanovice č.6/2021 ze dne 18.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-8e86a.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br> 1
<br>
<br> Výpis
usnesení
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce H.Bojanovice č.6/2021
ze dne 18.10.2021
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje:
- zapisovatele Háčkovou Irenu,ověřovatele zápisu ve složení: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXX a návrhovou komisi ve složení:
XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
- program jednání
- Pozemku p.č.1570/162 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 795m2 a pozemku p.č.1570/138 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře
766m2.Cena zasíťovaného pozemku je 1220 Kč/m2
- smlouvu a pověřuje starostu obce k podpisu smluv se schválenými uchazeči.Cena za 1m2 bude 1220Kč a platby a ostatní
podmínky se budou řídit smlouvou o smlouvě budoucí a dále kupní smlouvou <.>
- prodej pozemku p.č.1570/155 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 749m2 za cenu 493.680Kč <.>
- smlouvu za cenu 493.680Kč.Platby a ostatní podmínky se budou řídit smlouvou o smlouvě budoucí a dále kupní smlouvou <.>
- dodatek,ve kterém se posouvá termín pro zaplacení části kupní ceny pozemku p.č.1570/139 o výměře 649m2 na
30.11.2021
- dodatek,ve kterém se posouvá termín pro zaplacení části kupní ceny pozemku p.č.1570/147 o výměře 957m2 na
15.11.2021 <.>
- zpětně záměr na terénní úpravy části pozemku p.č.925/8.Prostor na povrchu bude veřejně přístupná občanská vybavenost <,>
prostor v podzemí bude veřejnosti nepřístupný a bude určen pro uchování vody a nářadí potřebnému pro údržbu této
vybavenosti <.>
- Smlouvu na finanční příspěvek na provoz očkovacího centra v Hustopečích.Schválený příspěvek činí 2.888,-Kč <.>
<br>
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí:
- rozpočtové opatření 9,10/2021
- žádost o zastavení prodeje části parcely č.3724
<br>
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce:
- k podpisu smluv se schválenými uchazeči.Cena za 1m2 bude 1220Kč a platby a ostatní podmínky se budou řídit smlouvou
o smlouvě budoucí a dále kupní smlouvou <.>
- k podpisu smlouvy na prodej pozemku p.č.1570/155 za cenu 493.680Kč.Platby a ostatní podmínky se...

Načteno

edesky.cz/d/4976486

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz