« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stanovení PúP - Zdiby, el Matějka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan_20211014092230.pdf (799 kB)
gigs ).<.> ? ' „“na \:
<br> Akce: Zdiby,Šulkovna,G.parc.11s - ELFKTROMONT Matějka,a.s <.>
<br> J.Sotky 445,271 91 Nové Strašecí lČO: 25732633 DIC: C225732633 Tel.: +420 777 690 029
<br> E-mail: ggbrie_lg(c_2_g!gktromont.info
Zdiby_Matějka_Šulkovna.pdf (499 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
Naše čj.: MÚBNLSB-OD-110328/2021-KUBJA
ELEKTROMONT Matějka,a.s <.>
IČ 25732633
Jiřího Šotky č.p.445
271 01 NOVÉ STRAŠECÍ
<br>
Naše sp.zn.: OD-28140/2021-KUBJA
Vyřizuje: Jana Kubátova
Tel.: 326909341
E-mail: jana.kubatova@brandysko.cz
Datum: 14.10.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Odbor dopravy,správní orgán
oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle
ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,dále jen správní řád
<br> vydává opatření obecné povahy
<br> spočívající
<br> ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Zdiby
<br> Správní orgán,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje,vydaném pod č.j.KRPS-244269-1/ČJ-2021-011506 dne 1.10.2021
<br> s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění,a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení omezení
provozu na silnici č.III/2424,ul.Průběžná v k.ú.Přemýšlení
<br> Žadatel: ČEZ Distribuce a.s <.>,se sídlem Teplická 874/8,405 02 Děčín - Podmokly,IČ:
24729035,zastoupený společností Elektromont Matějka a.s <.>,J.Šotky 445,271 01 Nové
Strašecí,IČ: 25732633
<br> K označení použijte značky dle ověřené a schválené PD „DIO-ADOZ Praha“,a která je
součástí a přílohou tohoto OO...

Načteno

edesky.cz/d/4971358

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz