« Najít podobné dokumenty

Město Hranice - Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva města Hranic e.č. 381/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hranice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout vše
ZM_26_21_10_2021.pdf
<br>
<br>
<br> MĚSTO HRANICE
<br>
<br>
<br> POZVÁNKA
<br>
<br> NA 26.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC <,>
<br>
KTERÉ SE USKUČNÍ DNE 21.10.2021 OD 16:00 HODIN
<br>
V DIVIDLE AREÁLU STARÉ STŘELNICE
SADY ČS.LEGIÍ 770,753 01 HRANICE
<br>
<br>
<br> Program Zastupitelstva města Hranic
<br>
<br> 1.Zahájení,určení návrhové a volební komise,ověřovatelů zápisu,zapisovatelky
2.Kontrola plnění usnesení
3.Náměty,připomínky,občanů
4.Obecně závazná vyhláška o veřejné zeleni ve městě Hranice
5.Prodej bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách
6.Prodej bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách – žádost o
<br>
prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy – XXX a Zuzana Cinnovi
X.Zástavní smlouva – prodej bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách
8.Vydání Změny č.4 Územního plánu Hranic
9.Vydání Změny č.6 Územního plánu Hranic
<br>
10.Rozpočtové opatření – Specifikace zakázky 2021 – EKOLTES Hranice a.s <.>
11.Majetkoprávní vztahy - Pod Křivým - Havlíčkova,Hranice - propojení ulic
12.Majetkoprávní vztahy - ulice Havlíčkova - po realizaci akce
13.Průmyslová zóna Potštátská - žádost XXXX XXXXXXX o uzavření budoucí kupní
<br>
smlouvy
XX.Záměr prodat část pozemku parc.č.st.271/2 v k.ú.Drahotuše
15.Nabídka Olomouckého kraje k odkoupení nemovitých věcí v k.ú.Hranice
16.Žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení
17.Kontrola plnění Programového prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let
<br>
2018 – 2022 s výhledem na období let 2022 – 2026 <.>
18.Informace pro občany města o činnosti orgánů obce
19.Různé - zastupitelé
<br>
<br>
<br>
XXXX XXXXXXXX,v.r <.>
starosta města
<br>
<br>
<br> Materiály k projednání na 26.zasedání Zastupitelstva města Hranic pro veřejnost jsou k nahlédnutí na
stránkách města:
https://www.mesto-hranice.cz/clanky/zastupitestvo-mesta
ZM_26_21_10_2021
MĚSTO HRANICE
<br>
<br> POZVÁNKA
<br>
NA 26.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC <,>
<br> KTERÉ SE USKUČNÍ DNE 21.10.2021 OD 16:00 HODIN
<br> V DIVIDLE AREÁLU STARÉ STŘELNICE
SADY ČS.LEGIÍ 770,753 01 HRANICE
<br>
<br> Program Zastupitelstva města Hranic
<br>
1.Zahájení,určení návrhové a volební komise,ověřovatelů zápisu,zapisovatelky
2.Kontrola plnění usnesení
3.Náměty,připomínky,občanů
4.Obecně závazná vyhláška o veřejné zeleni ve městě Hranice
5.Prodej bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách
6.Prodej bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách – žádost o
<br> prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy – XXX a Zuzana Cinnovi
X.Zástavní smlouva – prodej bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách
8.Vydání Změny č.4 Územního plánu Hranic
9.Vydání Změny č.6 Územního plánu Hranic
<br> 10.Rozpočtové opatření – Specifikace zakázky 2021 – EKOLTES Hranice a.s <.>
11.Majetkoprávní vztahy - Pod Křivým - Havlíčkova,Hranice - propojení ulic
12.Majetkoprávní vztahy - ulice Havlíčkova - po realizaci akce
13.Průmyslová zóna Potštátská - žádost XXXX XXXXXXX o uzavření budoucí kupní
<br> smlouvy
XX.Záměr prodat část pozemku parc.č.st.271/2 v k.ú.Drahotuše
15.Nabídka Olomouckého kraje k odkoupení nemovitých věcí v k.ú.Hranice
16.Žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení
17.Kontrola plnění Programového prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let
<br> 2018 – 2022 s výhledem na období let 2022 – 2026 <.>
18.Informace pro občany města o činnosti orgánů obce
19.Různé - zastupitelé
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXX,v.r <.>
starosta města
<br>
<br>
Materiály k projednání na 26.zasedání Zastupitelstva města Hranic pro veřejnost jsou k nahlédnutí na
stránkách města:
https://www.mesto-hranice.cz/clanky/zastupitestvo-mesta

Načteno

edesky.cz/d/4969678

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hranice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz