« Najít podobné dokumenty

Město Hranice - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích ul. Komenského, Hřbitovní, Teplická, Zborovská, Skalní, Přísady e.č. 380/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hranice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout vše
Stanovení_přech_81ba705a35bb444eacc2e202dbe6b372.úpr.provozu_-_Hranice-Komenského.pdf
<br>
Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad,životního prostředí a dopravy
<br>
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1,Hranice
<br>
__________________________________________________________________________
Č.j.OSUZPD/45161/21-5 V Hranicích dne 13.10.2021
Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXXX
E-mail: martina.stuparkova@mesto-hranice.cz
Telefon: XXX 828 345
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br>
Městský úřad Hranice,Odbor stavební úřad,životního prostředí a dopravy,jako příslušný
orgán státní správy podle § 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti právnické
osoby,tj.firmy PLYNSTAV s.r.o <.>,IČO 46581774,se sídlem Beskydská 66,741 01 Nový
Jičín,zastoupené na základě plné moci právnickou osobou,tj.VACULA silniční s.r.o <.>,IČO
03181936,se sídlem Růžová 972/1,Nové Město,110 00 Praha 1,ze dne 07.10.2021,po
předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie ČR ze dne 13.10.2021,č.j.KRPM-
119717/ČJ-2021-140806 v souladu s § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o provozu
na pozemních komunikacích
<br>
s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na krajských silnicích č.II/440,III/4382 a místních
<br>
komunikacích ul.Komenského,ul.Teplická,ul.Zborovská,ul.Skalní,ul <.>
Hřbitovní,ul.Přísady a ul.28.října v Hranicích
<br>
Termín a místo úpravy: 18.10.2021 – 29.10.2021
krajské silnice č.II/440,III/4382 a místní komunikace
ul.Komenského,ul.Teplická,ul.Zborovská,ul.Skalní <,>
ul.Hřbitovní,ul.Přísady a ul.28.října v Hranicích
<br>
Důvod úpravy: oprava havarijního stavu plynárenského zařízení – NTL
plynovodu DN160
<br>
Způsob vyznačení: dle přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,a bude provedeno na nákl...
Situace
Havariiní stav NTL plvnovodu Dn160 - ul.Komenského,Hranice
<br> 5? 3 u.» ' š.< fil/„ F _) : :,ČŠ o 't,m4 ] “0.- l 1,349 "%] % Í \ % 'L'" ' ;D (70%.% 4 E.<.> \(3 % i \ : l 3' ale“ ta' \'— 3 í * * 1: T ž : i \.=.! ' i \ \ *.n <.>,\ “2.- 1 * l * a i \ ' „£ 3.: H XXX IC E \ 'Krámolišova \ lg "X,X.\U \ \,\ _._ _ _? í.m * (É) _ i-níil SNP—„&' Š'._: ; _.1 ! š : =Je—.<.>.„.v? “Ě i 5 0 $,<.> V'ŠOQQ' *_Q Sůl/hlo" Š- A "=," 1 1:90 ' 0-21 %: _ \ mm ' 1 ' ' ť.chk - _.*.\ \ „,4% %.Anawe" a 1 _ Šsýmolovo přát,; : 0596—- \ 'Í i fanáměsti ' L- ' $ * \ \ ©-- _; ;_ uma 'a ' '.“šek.\ l.d.__-_.-.=F! saše—ig; fa ž'f | % © \ \: (% - _.L »“ \ \ * _ m \ m % \ l \ =.= A 4 „ r.v: „: | E ?- Jm - _ r 3 ?“ Ž % I.: 25.g fc ul : m '.„z.- 9.g 79 $ “S v " * % vg % lí 'E 21 % s ' “lí | 4 n _o.o a.:: “3 ' u : ' % SŽ-.0 r \ - * Pernštejnské ',<,> ; iš : _ námčsil' ' *.'i 2 „© i,Kollárova.<.> \,L.a)- wlo \,<.> ' „1 \\ E ili či? gi ' ** % H 1743 “Pí *: a El Masarykovo ' ' náměstí.',A! i 1 L'“ *.' o ' Lála ;;6: ' '.r.<.>,Tento doklad je ne.-dílnou součásti rozhodnuti/opatření."0an Městského úřadu Hranice,odboru stavebni úrad.» ž: zivotniho prosiiedl a dopravy _í/ a; <.>,z.»— “.<.> \ ' a:,\ _.zadne: 73.<.> O miosuzpol'ííwĚŽÉ/í Motown? 2- E M í _ <; „ ($; » “"—š Í 49.5461083N,17.7364283£ ' 1 _ ' ; „„ __\_\,_,"mw * „ _ *; „ M \“ ["'l'im _,<.>,Já? ' [ | Š % KRPM-119717/ČJ—2021-140806,Děti,? v \ V <.>,<.> : * Dopravní inspelgěčáoúíemního odboru Přerov Krajskéhoředitelstvi policie Olomouc - kraje,jako dotčený orgán dle ustanovení 5 77 odst.2 pí *.b) zákona č.361/2006 Sb.provozu na pozemních komunikacích a změnách nŘkteryoh zákdnů,vydává souhlasné \ stanovisko s úpravou provozu a s tím souvišěýřčío užití dopravních značek a dopravních \ zařízení na pozemních komunikacích.<.> _ '.L:._ \ Dopravní inspektorát územního odboru Přerov Krajskéholředitelstwgčlícíe Úkllnouckého kraje „\ souhlasí,ve smyslu ustanovení) 9 24 odst.2 písm.\d) zákona č.13/1997 Sb <.>,ve znění.I' pozdějších změn s navrženou ošjízdnou trasou....
Stanovení_přech_81ba705a35bb444eacc2e202dbe6b372.úpr.provozu_-_Hranice-Komenského
Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad,životního prostředí a dopravy
<br> ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1,Hranice
<br> __________________________________________________________________________
Č.j.OSUZPD/45161/21-5 V Hranicích dne 13.10.2021
Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXXX
E-mail: martina.stuparkova@mesto-hranice.cz
Telefon: XXX 828 345
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích
<br> Městský úřad Hranice,Odbor stavební úřad,životního prostředí a dopravy,jako příslušný
orgán státní správy podle § 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti právnické
osoby,tj.firmy PLYNSTAV s.r.o <.>,IČO 46581774,se sídlem Beskydská 66,741 01 Nový
Jičín,zastoupené na základě plné moci právnickou osobou,tj.VACULA silniční s.r.o <.>,IČO
03181936,se sídlem Růžová 972/1,Nové Město,110 00 Praha 1,ze dne 07.10.2021,po
předchozím vyjádření příslušného orgánu Policie ČR ze dne 13.10.2021,č.j.KRPM-
119717/ČJ-2021-140806 v souladu s § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o provozu
na pozemních komunikacích
<br> s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na krajských silnicích č.II/440,III/4382 a místních
<br> komunikacích ul.Komenského,ul.Teplická,ul.Zborovská,ul.Skalní,ul <.>
Hřbitovní,ul.Přísady a ul.28.října v Hranicích
<br> Termín a místo úpravy: 18.10.2021 – 29.10.2021
krajské silnice č.II/440,III/4382 a místní komunikace
ul.Komenského,ul.Teplická,ul.Zborovská,ul.Skalní <,>
ul.Hřbitovní,ul.Přísady a ul.28.října v Hranicích
<br> Důvod úpravy: oprava havarijního stavu plynárenského zařízení – NTL
plynovodu DN160
<br> Způsob vyznačení: dle přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,a bude provedeno na náklady žadatele <.>
<br> Odpovědná osoba: PLYNSTAV s.r.o.<.>,IČO 46581774,se sídlem Beskydská ...

Načteno

edesky.cz/d/4969677

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hranice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz