« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Pozvánka na zasedání ZO 21.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání 21.10.2021.pdf
Obecní úřad Pařezov,Nový Pařezov 35,344 01 Domažlice
<br> POZVÁNKA
<br>
Obecní úřad Pařezov zve všechny občany obce na
<br>
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> PAŘEZOV
<br>
Konané dne 21.10.2021 (čtvrtek) v 18.30 hod.v klubovně
<br> OÚ Pařezov <.>
<br>
<br> Návrh programu zasedání:
<br>
1/ Zahájení zasedání,přivítání přítomných,schválení programu zasedání,určení zapisovatele a
<br> ověřovatelů zasedání,kontrola usnesení z minulého zasedání <.>
<br> 2/ Projednání možnosti podání žádostí o dotace na místní komunikaci a veřejné osvětlení <.>
<br> 3/ Projednání návrhu na částečnou změnu ÚP Pařezov (obytná zóna severovýchod) – 2.kolo <.>
<br> 4/ Projednání návrhu Plánovací smlouvy mezi obcí a soukromými vlastníky pozemků v obytné
<br> zóně SV <.>
<br> 5/ Připomínky občanů,diskuse <.>
<br> 6/ Návrh usnesení,závěr <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické desce OÚ <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 14.10.2021
<br>
<br> Sejmuto dne: 21.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………………………… <.>
<br> XXXXX XXXXX,starosta obce
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4969672

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz