« Najít podobné dokumenty

Město Valtice - Záměr prodeje nemovitosti č. 81

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Valtice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje nemovitosti č. 81 (479.88 kB)
Město Valtice.nám.Svobody 21,691 42 Valtice,IČ 00283665
<br> Záměr prodeje nemovitostí č.81
<br> Město Valtice zveřejňuje vsouladu s ust.5 39 odst.1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu s Usnesením &.44 ze dne 9.8.2021
<br> záměr prodeje nemovitosti
<br> > části pozemku parc.č.607,ost.plocha,ostat.komunikace.o výměře dle geometrického plánu,k.ú.Valtice záměr prodeje pozemku města parc.č.607 (nově 607/2),ost.plocha,ostat.komunikace,o výměře 35 m2,záměr prodeje pozemku města parc.č.607 (nově 607/3),ost.plocha,ostat.komunikace,o výměře 22 m2,záměr prodeje pozemku města parc.č.607 (nově 607/4),ost.plocha,ostat.komunikace,o výměře 46 m2,záměr prodeje pozemku města parc.č.607 (nově 607/5),ost.plocha,ostat.komunikace,o výměře 29 m1,záměr prodeje pozemku města parc.č.607 (nově 607/6),ost.plocha,ostat.komunikace,o výměře 79 m2,záměr prodeje pozemku města parc.č.607 (nově 607/7),ost.plocha,ostat.komunikace,o výměře 33 m2,záměr prodeje pozemku města parc.č.607 [nové 607/8),ost.plocha,ostat.komunikace,o výměře 29 m2
<br> vše v k.u.Valtice,dle „Zásad postupu pro prodej nemovitostí vyjma bytových domů ve vlastnictví města Valtice“ za cenu die znaleckého posudku 2 100; Kč/mla náklady spojené s prodejem pozemku <.>
<br> K tomuto záměru lze podávat písemné námitky do 15 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce,nejpozději však do 1.11.2021 do 9.00 hodin osobně na podatelně Městského úřadu Valtice,nám.Svobody 21,691 42 Valtice nebo písemně na korespondenční adresu Městský úřad Valtice,nám.Svobody 21,691 42 Valtice <.>
<br> Náležitosti námitky a doručení:
<br> Námltka bude doručena na podatelnu Městského úřadu Valtice,nám.Svobody 21,691 42 Valtice nejpozději do 1.11.2021 do 9,00 hodin,a to v zalepené obálce,která bude označena: a) identifikační údaje zájemce: — fyzická osoba uvede jméno,příjmení a adresu místa trvalého pobytu,- fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku obchodní firmu,místo podnikání a Identifikačníčíslo,- fyzická o...

Načteno

edesky.cz/d/4969627


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Valtice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz