« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Oznámení o zahájení řízení - Nissan Almera s RZ 4P3 7207

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_110017-2021_Oznámení_o_zahájení_řízení_-_Nissan_Almer.pdf (374 kB)
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor investic a správy majetku
<br>
Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-110017/2021-
FISVE
<br>
<br>
<br>
<br> Naše sp.zn.: OISMM-1122/2021-FISVE
<br>
Vyřizuje: Ing.Veronika Fišerová
Tel.: 326909108
E-mail: veronika.fiserova@brandysko.cz
<br>
Datum: 13.10.2021
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br> Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,IČ 00240079,se sídlem Masarykovo náměstí 1/6,250 01
Brandýs nad Labem-stará Boleslav prostřednictvím Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav <,>
Odbor Investic a správy majetku,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle
ust.§ 40 odst.5,písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném znění (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“) na základě návrhu Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,jako
vlastníka dotčené komunikace,ze dne 16.09.2021 ve věci povolení prodeje silničního vozidla Nissan Al-
mera s RZ 4P3 7207,který byl umístěn v rozporu s § 19 odst.2) písm.h) zákona o pozemních komunika-
cích na místní komunikaci ul.Heřmánková v k.ú.Brandýs nad Labem tímto oznamuje dle §47 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) zahájení řízení všem známým účastní-
kům řízení <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst.1) správního řádu postupem dle §19d odst <.>
4) zákona o pozemních komunikacích ve věci rozhodnutí o prodeji nevyzvednutého silničního vozidla ve
veřejné dražbě <.>
<br> Silniční správní úřad tímto dle §39 správního řádu určuje lhůtu 20 kalendářních dní od zveřejnění tohoto
oznámení k vyzvednutí výše uvedeného silničního vozidla <.>
<br> Vozidlo je možné vyzvednout ve stanovené lhůtě pouze za podmínky úhrady vzniklých nákladů ve výši
3 422 Kč (za odtah vozidla) na účet města č.19-6584182/080...

Načteno

edesky.cz/d/4969625


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz