« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Záměr města na nájem propagační skříňky č. 0./0b na pozemku p.č. 103/6 v k.ú. B1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan0734.pdf (368 kB)
XXX.janak@brandysko.cz
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Městský úřad Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX
signed_108891-2021_Záměr_města_na_nájem_propagační_skříňky_č.pdf (458 kB)
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-108891/2021-HAVBL
Naše sp.zn.: OISMM-9172/2021-HAVBL
<br>
<br> zveřejňuje podle ustanovení § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů tento
<br> záměr
<br> n a n á j e m
propagační skříňky č.0./0b umístěné na pozemku p.č.103/6 v k.ú.Brandýs nad Labem
<br> Pozemek p.č.103/6 v k.ú.Brandýs nad Labem je zapsán na listu vlastnictví č.10001 pro obec
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,k.ú.Brandýs nad Labem,u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha-východ <.>
<br> Písemné žádosti s cenovou nabídkou nájemného minimálně ve výši 500,- Kč + DPH v platné
zákonné výši/rok zasílejte v zalepených obálkách s nápisem:
<br> „Pronájem propagační skříňky č.0./0b v k.ú.Brandýs nad Labem“ – NEOTVÍRAT!
<br> poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,Masarykovo nám.1 <,>
PSČ 250 01 nebo podávejte osobně do podatelny města na stejné adrese v pracovních dnech
8:00 – 11:30 hod <.>,12:30 – 15:30 hod.(v pátek pouze do 13:30 hod.)
<br> Na obálce uveďte odesílatele včetně adresy <.>
<br> Vlastnoručně podepsaná nabídka na téže listině musí obsahovat:
<br> - nabízené nájemné bez DPH <,>
<br> - přesnou identifikaci zájemce: u fyzické osoby jméno,příjmení,trvalý pobyt <,>
telefonické a popřípadě elektronické spojení,u právnické osoby kopii výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiný doklad,telefonické popřípadě elektronické spojení <.>
<br> Další informace o tomto záměru podává Odbor investic a správy majetku,oddělení správy
majetku,Městského úřadu Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,1.patro budovy radnice
v Brandýse nad Labem,tel.: 326 909 125,326 909 108 <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně doporučeně poštou odeslanou listovní zásilkou...

Načteno

edesky.cz/d/4969623

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz