« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stanovení k ZUK práce, MK ul. Široká k.ú Lhota u Dřís

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_-_Lhota_I.etapa.pdf (115 kB)
110356_Siroka_Lhota_znacky.pdf (452 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-110356/2021-MASPE
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-27502/2021-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 14.10.2021
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,pracoviště XXXXX XXXXXXXX <,>
jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust <.>
§ 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> na základě žádosti podané dne 06.10.2021 společností Colas CZ,a.s <.>,IČ: 26177005 se sídlem
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9 v zastoupení na základě plné moci panem Ing.Vítem Dudou <,>
nar.20.03.1986,bytem Dolní náměstí 385,250 70 XXXXXXX XXXX (dále jen „žadatel“),podle
ust.§ XXX zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) rozhodl podle ust.§ 77 zákona o silničním provozu
<br>
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na
<br> místní komunikaci ul.Široká,ul.Spojovací a ul.Příčná vše v k.ú.Lhota u Dřís,z důvodu
provádění stavebních prací při akci: „Obnova komunikací Spojovací,Příčná a Široká v obci
Lhota“,spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a
odsouhlaseného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Mělník,č.j.KRPS-105-324/ČJ-
2021-010606 ze dne 05.10.2021,které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
▪ Te...

Načteno

edesky.cz/d/4969621

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz