« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Záměr města na změnu nájemní smlouvy na nájem částí pozemku p.č. 1665 v k.ú. Stará Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_108957-2021_Záměr_města_na_změnu_nájemní_smlouvy_na_n.pdf (432 kB)
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-108957/2021-HAVBL
Naše sp.zn.: OISMM-5007/2017-HAVBL
<br>
<br>
<br>
<br> zveřejňuje podle ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů tento
<br>
<br> z á m ě r
<br> na změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 24.08.2017 ve znění jejího dodatku č.1 ze dne
15.04.2020 (dále jen „smlouva“) o nájmu částí pozemku p.č.1665 o souhrnné výměře cca
3.516 m2 v k.ú.XXXXX XXXXXXXX zapsaného na LV č.XXXXX pro obec Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Praha–východ <,>
a to formou dodatku č.2,kterým bude prodloužena platnost smlouvy do 31.12.2025.Ostatní
ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn <.>
<br> Doplňující údaje a informace týkající se tohoto záměru podává Odbor investic a správy
majetku,oddělení správy majetku,Městského úřadu Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,1 <.>
patro budovy radnice v Brandýse nad Labem,tel.326 909 125,326 909 108 <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně doporučeně poštou odeslanou listovní zásilkou
na adresu Městský úřad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi,Odbor investic a správy
<br> majetku,oddělení správy majetku,Masarykovo nám.1,PSČ 250 01,a to do 10.listopadu
2021 <.>
<br> O zveřejnění tohoto záměru rozhodla rada města Brandýsa nad Labem–Staré Boleslavi
na jednání dne 23.09.2021 usnesením č.RM/2021/149/13 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX v.r <.>
starosta města
<br>
<br> 2021-10-12T14:52:09+0200

Načteno

edesky.cz/d/4969619

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz