« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Záměr města na nájem části pozemku p.č. 1064/20 v k.ú. Brandýs nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

scan0736.pdf (469 kB)
XXX.janak@brandysko.cz
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Městský úřad Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX
signed_108963-2021_Záměr_města_na_nájem_části_pozemku_p.č._1.pdf (479 kB)
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-108963/2021-HAVBL
Naše sp.zn.: OISMM-24574/2021-HAVBL
<br>
<br> zveřejňuje podle ustanovení § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů tento
<br> záměr
<br> n a n á j e m
části pozemku p.č.1064/20 o výměře cca 4,5 m2 v k.ú.Brandýs nad Labem
<br> za účelem ukázky zboží prodejny s květinami <,>
<br>
zapsaných na listu vlastnictví č.10001 pro obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,k.ú.Brandýs
nad Labem,vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Praha–
východ <.>
<br> Písemné žádosti s cenovou nabídkou nájemného minimálně ve výši 500,- Kč/za započatý m2 a XXX
zasílejte v zalepených obálkách s nápisem:
<br> „Nájem pozemku p.č.1064/20 v k.ú.Brandýs nad Labem“ - NEOTVÍRAT!
poštou na adresu: Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,Masarykovo nám.1,PSČ 250 01
nebo podávejte osobně do podatelny města na stejné adrese ve dnech,kdy je budova radnice
otevřená veřejnosti <.>
<br> Na obálce uveďte odesílatele včetně adresy <.>
<br> Vlastnoručně podepsaná nabídka na téže listině musí obsahovat:
<br> - nabízené nájemné <,>
<br> - přesnou identifikaci zájemce: u fyzické osoby jméno,příjmení,trvalý pobyt,telefonické
a popřípadě elektronické spojení,u právnické osoby kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiný doklad,telefonické popřípadě elektronické spojení <.>
<br> Další informace o tomto záměru podává Odbor investic a správy majetku,oddělení správy majetku <,>
Městského úřadu Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,1.patro budovy radnice v Brandýse
nad Labem,tel.: 326 909 125,326 909 108 <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně doporučeně poštou odeslanou listovní zásilkou na adresu
Městského úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Bolesla...

Načteno

edesky.cz/d/4969618

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz