« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Záměr města na změnu nájemní smlouvy na nájem propagační skříňky č. VII./7a v k.ú. B1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_109217-2021_Záměr_města_na_změnu_nájemní_smlouvy_na_n.pdf (431 kB)
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-109217/2021-HAVBL
Naše sp.zn.: OISMM-29417/2020-HAVBL
<br>
<br>
<br>
<br> zveřejňuje podle ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů tento
<br>
<br> z á m ě r
<br> na změnu Smlouvy o pronájmu propagační skříňky č.VII./7a umístěné na části pozemku p.č <.>
103/6 v k.ú.Brandýs nad Labem,zapsaného na LV č.10001 pro obec Brandýs nad Labem-
XXXXX XXXXXXXX u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Praha–
východ,uzavřené dne 16.08.2006 ve znění jejího Dodatku č.1 ze dne 14.05.2009 a Dodatku
č.2 ze dne 26.07.2010 (dále jen „smlouva“),a to formou dodatku č.3,spočívající ve zvýšení
ročního nájemného z 15,- Kč vč.DPH v zákonné výši na 500,- Kč + DPH v zákonné výši <,>
sjednání inflační doložky a změně údajů o nájemci na Arcidiecézní charita Praha,IČ
43873499,se sídlem 12000 Praha - Vinohrady,Londýnská 13/44.Ostatní ujednání smlouvy
zůstávají v platnosti beze změn <.>
Doplňující údaje a informace týkající se tohoto záměru podává Odbor investic a správy
majetku,oddělení správy majetku,Městského úřadu Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,1 <.>
patro budovy radnice v Brandýse nad Labem,tel.326 909 125,326 909 108 <.>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně doporučeně poštou odeslanou listovní zásilkou
na adresu Městský úřad v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi,Odbor investic a správy
<br> majetku,oddělení správy majetku,Masarykovo nám.1,PSČ 250 01,a to do 10.listopadu
2021 <.>
<br> O zveřejnění tohoto záměru rozhodla rada města Brandýsa nad Labem–Staré Boleslavi
na jednání dne 30.09.2021 usnesením č.RM/2021/150/15 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX v.r <.>
starosta města
<br>
<br> 2021-10-13T11:11:00+0200

Načteno

edesky.cz/d/4969610

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz