« Najít podobné dokumenty

Obec Strhaře - OZV obce Strhaře č.4 – stanovující místní poplatek ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strhaře.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů
<br> OBEC Strhaře Zastupitelstvo obce Strhaře Obecně závazná vyhláška obce Strhaře &.412021
<br> Která stanovuje místní poplatek ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Strhaře se na svém zasedání dne 01.10.2021 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d) a 9 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> (1) (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (2)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> Obec Strhaře touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je úřad obce Strhaře.1
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „Poplatnik“).2 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> (31.3 Ohlašovací povinnost Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkově povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího
<br> tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> * š 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5- 2 odst.1 zákona o místních poplatcích 3 5 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4 :
<br> a) jméno.popřípadě jména,a přijmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytov...

Načteno

edesky.cz/d/4969560


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strhaře      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz