« Najít podobné dokumenty

Obec Psáře - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Psáře 20. 10. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Psáře.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Psáře 20. 10. 2021
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Psáře
<br> Zasedání se uskuteční v budově OÚ Psáře ve středu dne 20.10.2021
<br> od 18:00 hodin
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1.Zahájení
2.Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů
3.Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 25.8.2021
4.Rozpočtové opatření č.6
5.Vyjádření k záměru umístění lokálního distribučního depa
6.Žádost o vyjádření k PD pro ÚS na akci Psáře p.č.45/4
7.Žádost o dotaci ČOP na pozemku p.č.119 v k.ú Psáře
8.Seznámení s dílčím přezkoumáním hospodaření obce Psáře
9.Různé
<br> 10.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> Poznámka: zasedání Zastupitelstva jsou veřejná <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Psáře dne 13.10.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> starostka obce
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Psáře
<br> zasedání Se uskuteční v budově OÚ Psáře ve Středu dne 20.10.2021
Od 18:00 hodin
<br> Program:
<br> 9
<br> W
Ň
<br> Q
W
Ě
<br> P
J
N
<br> “.Zahájení
Volba zapisovatele a dvou oVěřoVatelů
Kontrola usnesení Z jednání zastupitelstva ze dne 25.8.2021
Rozpočtové Opatření č.6
Vyjádření k záměru umístění lokálního distribučního depa
Žádost o Vyjádření k PD pro ÚS na akei Psáře p.č.45/4
Žádost o dotaci ČOP na pozemku p.č.119 V k.ú Psáře
Seznámení S dílčím přezkoumáním hospodaření obee Psáře
Různé
<br> 10.ZáVěr
<br> Poznámka: zasedání Zastupitelstva jsou Veřejná <.>
<br> Psáře dne 13.10.2021
<br> Be.XXXXX XXXXXXXXXX
starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/4969549

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Psáře      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz