« Najít podobné dokumenty

Obec Bohušice - Právomat-Milostivé léto

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Právomat-Milostivé léto
© ŠTAINC advokátní kancelář s.r.o <.>,Havlíčkova 1682/15,110 00 Praha 1
<br> e-mail: richard@stainc.cz,tel.: 777 846 156
<br> www.pravomat.cz
<br> w
w
<br> w
<.> p
<br> ravo
m
<br> at.cz
<br>
<br>
Vážení přátelé <,>
<br> s nastávajícím sychravým počasím k nám pomalu
<br> přichází podzim,ale věřím,že s novým vydáním
<br> Právomatu vykouzlíme alespoň některým z Vašich
<br> zaměstnanců úsměv na tváři <.>
<br> Toto vydání Právomatu je totiž věnováno tzv <.>
<br> „milostivému létu“,které ale fakticky nastane tuto
<br> zimu.S tímto právním pojmem se podobně jako
<br> v případě tzv.chráněného účtu,kterému bylo
<br> věnováno sprnové vydání letošního Právomatu <,>
<br> můžete setkat v případě,kdy je Vaším
<br> zaměstnancem či klientem dlužník,na jehož
<br> majetek je vedeno exekuční řízení pro dluh vzniklý
<br> vůči státu či jiným veřejnoprávním subjektům <.>
<br> Ať je Vám Právomat k užitku <.>
<br> Váš,XXXXXXX XXXXXX
<br> „Milostivé léto“ – novela exekučního
<br> řádu
<br> V červenci letošního roku byla schválena novela
<br> exekučního řádu,mediálně známa také jako
<br> milostivé léto.Tato novela si klade za cíl zachránit
<br> desítky tisíc lidí z tzv.dluhové pasti (někdy též
<br> nazývané dluhová spirála),tedy situace,kdy
<br> v důsledku narůstání dluhů již člověk není schopen
<br> tyto své dluhy splácet <.>
<br> Kterých dlužníků se milostivé léto týká? Jak již bylo
<br> naznačeno v úvodu,jedná se o fyzické osoby,vůči
<br> kterým je vedeno exekuční řízení pro vymožení
<br> dluhu vzniklého vůči státu či jinému
<br> veřejnoprávnímu subjektu.Konkrétně se může
<br> jednat o následující subjekty,vystupující
<br> v exekučním řízení vedeném soudním exekutorem <,>
<br> na straně oprávněného:
<br> a) Česká republika <,>
b) územní samosprávný celek,včetně městské
<br> části nebo městského obvodu územně
<br> členěného statutárního města nebo městské
<br> části hlavního města Prahy <,>
<br> c) státní příspěvková organizace <,>
d) státní fond <,>
e) veřejná výzkumní instituce nebo ...

Načteno

edesky.cz/d/4969540

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz