« Najít podobné dokumenty

Obec Lom - Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lom.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-2021-pid-lom-01.01.2021-07.10.2021-.rtf733867532.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 7
<br>
<br> KUCBX010TG1P
KUCBX010TG1P
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce Lom,IČO: 00667005
<br>
<br> V návaznosti na ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,se vykonává přezkoumání
<br> hospodaření za rok 2021 <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 07.10.2021 <.>
<br>
<br> Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle obce dne 07.10.2021 <.>
<br>
<br>
Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 303/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021 <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br>
Zástupce územního celku:
<br>
XXX XXXXXX - starosta
<br>
<br> spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/evpa
<br>
<br>
<br>
<br> Naše č.j.: Sp.zn.: OEKO-PŘ 72077/2021/evpa
<br>
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 2 z 7
<br>
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých
<br> skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů pla...

Načteno

edesky.cz/d/4969529

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lom      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz