« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
Obec Kunějovice
U-09/VZZO
____________________________________________________________________________________
OÚKU 159.4/VZZO-U/29-09/2021-Lu | příloha 4 Zápisu | sp.zn.: 101.2.1 A/10
<br> 29.9.2021
<br>
U S N E S E N Í
9./2021 veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2018 – 2022
<br> 29.09.2021 (přesunuté z 27.9.2021)
<br>
Přítomni dle prezenční listiny (př.č.3 Zápisu): 5 členů zastupitelstva,omluveni: -,hosté: 2
<br> Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání:
<br> 1) Schvaluje:
<br> ZO 139/09/21 Upravený progra m8 Zastupitelstva obce Kunějovice,doplnění obsahu
Návrhu programu veřejného zasedání o nově zařazené body jednání 7.1.- 7.3.;
5 členů ZO pro: L.Kadlec,V.Král,J.Lőwy,S.Poláková,R.Vacek,0 proti,0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
<br> ZO 140/09/21 Zapisovatele a Ověřovatele Zápisu 9.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice;
5 členů ZO pro: L.Kadlec,V.Král,J.Lőwy,S.Poláková,R.Vacek,0 proti,0 zdržel se
Schváleno všemi hlasy
<br> ZO 141/09/21 ° Zámě r pronájmu nebo úplatného převodu nemovitostí do majetku v k.ú.Kunějovice
a XXXXXX u Nekmíře.Minimální cena Kč XX,XX/mX <.>
K.ú.Kunějovice:
415/24 - ovocný sad,o výměře 2 478m2,415/54 - ovocný sad,o výměře 201m2,435/4 - TTP,o výměře
83m2,435/5 - TTP,o výměře 12m2,435/6 - TTP,o výměře 38m2,436/4 – lesní pozemek,o výměře 21m2 <,>
436/6 – lesní pozemek,o výměře 167m2,453/25 – ostatní plocha,o výměře 142m2,453/32 – ostatní
plocha,o výměře 16m2,455/6 – ostatní plocha,o výměře 558m2,836/4 – ostatní plocha,o výměře
479m2,836/11 – ostatní plocha,o výměře 97m2,836/19 – ostatní plocha,o výměře 30m2;
K.ú.Lhotka u Nekmíře:
86/6 – lesní pozemek,o výměře 420m2;
4 členi ZO pro: L.Kadlec,V.Král,S.Poláková,R.Vacek,0 proti,1 zdržel se: J.Lőwy
Schváleno čtyřmi hlasy
<br> _1_
Usnesení_9.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA obce Kunějovice_29.9.2021 1/3
<br> ●●● (2021) Obec Kunějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
ZO 142/09/21 Žádost o pronájem nebytových prostor víceúčelové místnosti č.p.28 (2.10.2021)
/ č.j.: O...

Načteno

edesky.cz/d/4969528

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz