« Najít podobné dokumenty

Obec Pokojov - VZZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pokojov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZZ
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2020
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 12:35:41
<br> Název účetní jednotky: Pokojov
Sídlo: Obec Pokojov 9
592 14 Nové Veselí
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
IČO : 00599697
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> A.1 892 634,31 2 905 781,20 NÁKLADY CELKEM
<br> I.1 605 304,11 2 454 365,28 Náklady z činnosti
<br> 1.58 918,00 76 726,11501 Spotřeba materiálu
<br> 2.103 806,70 103 182,84502 Spotřeba energie
<br> 3.503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.1 135,88 280,00504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.5 297,92 354 534,07511 Opravy a udržování
<br> 9.451,00 781,00512 Cestovné
<br> 10.5 322,00 8 657,00513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.448 245,24 542 465,44518 Ostatní služby
<br> 13.505 966,00 547 654,00521 Mzdové náklady
<br> 14.33 926,00 35 196,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.532 Daň z nemovitostí
<br> 20.2 340,00 6 180,00538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.21 752,28 31 721,60543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.388 252,81 536 999,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 31.9 901,28 195 338,22554 Prodané pozemky
<br> 32.555 Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 33.556 Tvorba a zúčtování opravných polože...

Načteno

edesky.cz/d/4969526

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pokojov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz