« Najít podobné dokumenty

Obec Běleč (Tábor) - Zápis z 28. zasedání 30. srpna 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běleč (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 28. zasedání 30. srpna 2021
Obec Běleč 391 43 Běleč 22IČ 00582506 email info@obecbelec.czhttp://www.obecbelec.cz tel.381214530IDDS 7wjajvb
čj.OB/2021/0475/4
<br> Zápis
z 28.zasedání Zastupitelstva obce Běleč <,>
<br> v pondělí 30.srpna 2021 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Bělči,Běleč 22
<br> Přítomni XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXX (přišel v průběhu X.bodu při čtení kroniky),XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX (přišel v
průběhu X.bodu při čtení kroniky),XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXX <.>
<br> Zasedání zastupitelstva zahájil XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (dále „předsedající“) v XX:XX a přivítal přítomné.Předsedající
konstatoval,že je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.Předsedající seznámil přítomné
s návrhem programu,zveřejněným na úřední desce a elektronické úřední desce od 23.srpna 2021 dosud <.>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Tomáše Kubáleho a Jitku Neradovou a zapisovatelem Stanislava Šmejkala <.>
Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Hlasování: pro 5,proti 0,zdržel se 0 <.>
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> Usnesením 38/2021
zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Tomáše Kubáleho a Jitku Neradovou a zapisovatelem Stanislava
Šmejkala <.>
<br> 2) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Starosta navrhl
doplnit program o 2 body - Dohoda o provedení práce a Zvýšení příspěvků dětem.Žádné návrhy na doplnění programu
nebyly předloženy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Hlasování: pro 5,proti 0,zdržel se 0 <.>
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> Usnesením 39/2021
zastupitelstvo schvaluje program 28.zasedání zastupitelstva obce Běleč <.>
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Schválení zápisu do kroniky za rok 2020
<br> Přestávka do 20:30
4) Výběr...

Načteno

edesky.cz/d/4969516

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běleč (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz