« Najít podobné dokumenty

Obec Dunajovice - Svolání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zastupitelstvo-svolání_č.10_21_10_21.pdf [0,09 MB]
Zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice
<br>
<br>
Svolávám zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice na čtvrtek 21.října
<br> 2021 v kanceláři Obecního úřadu Dunajovice v 19:00 hod <.>
<br>
Program zasedání:
1) Zahájení zasedání
<br> 2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu zasedání
<br> 3) Záměr pronajmout nebytový prostor
<br> 4) Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového
<br> hospodářství
<br> 5) Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2022
<br> 6) Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
<br> 7) Rozpočtové opatření č.9/2021
<br> 8) Informace zastupitelstvu a občanům obce,různé
<br> 9) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dne 14.října 2021 Starostka obce
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce OÚ dne: 14.října 2021
<br> Elektronicky zveřejněno dne: 14.října 2021

Načteno

edesky.cz/d/4969499

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz