« Najít podobné dokumenty

Obec Křížkový Újezdec - Informace o konání zastupitelstva dne 20. 10. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křížkový Újezdec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

946-informace-o-konani-zastupitelstva-dne-20-10-2021.pdf
Obec Křížkový Újezdec
Obecní úřad Křížkový Újezdec
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br>
o konání zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec
<br>
<br> Obecní úřad Křížkový Újezdec v souladu s ustanovením § 92 odst.1 a § 93 odst.1 zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení,dále jen „zákon“),v platném znění,informuje o konání
pátého (5.) zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2021,svolaného
Starostou obce Ing.Janem Králem v souladu s § 103 odst.5 zákona <.>
<br> Místo konání: Křížkový Újezdec č.p.37,I.patro <,>
<br> zasedací místnost obecního úřadu
<br> Doba konání: 20.10.2021 od 18:00 hodin
<br> Navržený program:
<br>
1.Zahájení zasedání a zjištění usnášeníschopnosti
2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.Schválení programu
4.Výběrové řízení pro výběr dodavatele rekonstrukce oplocení hřbitova
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.10.2021
<br> Jméno a podpis: XXXXXX XXXXX
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Jméno a podpis:

Načteno

edesky.cz/d/4969497

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křížkový Újezdec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz