« Najít podobné dokumenty

Obec Hlavice - Usneseni ze schuze OZ obce Hlavice ze dne 7.10.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni ze schuze OZ obce Hlavice ze dne 7.10.pdf
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Hlavice konaného dne 7.10.2019 v zasedací místnosti OÚ Hlavice <.>
<br>
Přítomni: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Ing <.>
<br> XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX a XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Omluveni: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Program:
<br> X.Projednání Obecně závazné vyhlášky obce č.2/2019
<br> 2.Žádost o odprodej obecního pozemku – p.p.č.745/1 charakter ostatní plocha
<br>
<br> Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání <.>
<br> 1.Obecně závazná vyhláška obce č.2/2019
<br>
<br> OZ byla předložena připravená novela obecně závazné vyhlášky obce č.2 o stanovení systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
<br> území obce Hlavice <.>
<br> Změna se týká nové povinnosti obce zajistit oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků,a to od 1.1 <.>
<br> 2020.Sběrné nádoby k tomuto sběru určené budou celoročně umístěny za hasičskou zbrojnicí.A dále také
<br> sběru vysloužilých elektrospotřebičů,a to do kontejneru v budově obecního úřadu pro malé spotřebiče a
<br> jednorázové akce sběru pro velké elektrospotřebiče <.>
<br>
<br> Hlasováno bylo:
<br> Pro - (7)
<br> Proti – (0)
<br> Zdržel se – (0)
<br>
<br> 2.Žádost o odprodej obecního pozemku – p.p.č.745/1 charakter ostatní plocha
<br>
OZ XXXX seznámeno s žádostí o odprodej obecní parcely p.č.745/1 charakter ostatní plocha,která je v současnosti
<br> užívána jako část příjezdové cesty k rekreačním objektům a pozemkům v části obce Hlavice – Doleček <.>
<br>
<br> Hlasováno bylo:
<br>
Pro - (0)
<br> Proti – (7)
<br> Zdržel se – (0)
<br>
<br>
<br>
<br> 3.Různé
<br>
<br> OZ XXXX paní starostkou informováno o:
<br> - X.změně územního plánu,která nabyla právní moci 19.9.2019
<br> - probíhající 2.změně územního plánu obce Hlavice a termínu veřejného projednávání 30.10.2019
<br>
<br>
<br> Termín příšt...

Načteno

edesky.cz/d/4969488

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz