« Najít podobné dokumenty

Obec Hlavice - Usneseni ze schuze OZ obce Hlavice ze dne 4. 10. 2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni ze schuze OZ obce Hlavice ze dne 4. 10. 2021.pdf
Adient – INTERNAL
<br> USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
<br> OBCE HLAVICE
konaného dne 4.10.2021 v zasedací místnosti OÚ Hlavice <.>
<br>
Přítomni: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Jaroslav
<br> Najman
<br>
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXX
<br> Pozdější příchod: XXXXXXXX XXXXXXX (XX:XX hod – hlasováno až od Usnesení č.X)
<br> Host: J.Hajská – účetní
<br>
<br> Program:
<br> 1.Schválení rozpočtového opatření č.4
<br> 2.Zajištění dřeva Sportovnímu klubu
<br> 3.Zajištění dřeva ZŠ a MŠ Hlavice – výstavba přístřešku v zahradě ZŠ a MŠ
<br> 4.Odprodej obecního pozemku v k.ú.Vápno
<br> 5.Ošetření lip proti budově pohostinství Hlavice
<br>
<br>
<br> 1.Schválení rozpočtového opatření č.4
<br> OZ XXXX paní Hajskou předneseno k odsouhlasení v pořadí čtvrté rozpočtové opatření
v letošním roce <.>
<br> Bod I.:
<br> - dochází k úpravě mezi paragrafy výdajů – navýšení paragrafu Podpora ostatních
produkčních činností o Kč 75.000 (jedná se o těžbu dřeva) <.>
<br> - naproti tomu došlo k ponížení na paragrafu Sportovní zařízení ve vlastnictví obce o Kč
75.000 <.>
<br>
Bod II.:
<br> - úprava mezi položkami na paragrafu – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce,a to
z důvodu opravy asfaltového povrchu sportoviště v Kč 50.00 <.>
<br>
Bod III.:
<br> - úprava mezi položkami na paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně,a to
v celkové hodnotě Kč 38.000 <.>
<br>
<br>
<br>
Adient – INTERNAL
<br> Celkový rozpočet po úpravách – rozpočtové opatření č.4,Bod I <.>,II <.>,a III <.>,kterým se rozpočet
nenavyšuje ani neponižuje činí celkem 10.332.684,84 Kč v Příjmech a 10.332.684,84 Kč ve
Výdajích /po zapojení na dorovnání schodku do Příjmů financování (pol.+ 8115 zůstatek
finančních prostředků z minulých let ve výši 5.377.025,30 Kč) ve schváleném rozpočtu/ <.>
<br> Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření číslo 4.jednohlasně schvaluje <.>
<br> Hlasováno bylo:
<br> Pro - (7)
<br> Proti - (0)
<br> Zdržel se - (0)...

Načteno

edesky.cz/d/4969487

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz