« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bukovina - Usnesení ze dne 8.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bukovina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze dne 8.9.2021
1
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Horní Bukovina
<br>
U S N E S E N Í
<br>
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bukovina
<br> konaného dne 8.9.2021 od 18:00 hodin
<br>
<br>
Program jednání zastupitelstva obce:
<br>
1.Zahájení a kontrola zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 11.6.2021
<br> 2.Návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> 3.Návrh dodatku č.1 smlouvy – EKO-KOM,a.s <.>
<br> 4.Návrh smlouvy – pravidelný servis čistírny odpadních vod – KUBÍČEK VHS,s.r.o <.>
<br> 5.Návrh smlouvy o pronájmu části nemovitosti – p.p.č.71/14
<br> 6.Návrh směny,návrh směnné smlouvy – p.p.č.104/1 obce s p.p.č.109/2 v k.ú <.>
<br> Horní Bukovina
<br> 7.Návrh dodatku č.1 smlouvy o odvádění odpadních vod
<br> 8.Návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s <.>
<br> 9.Různé
<br>
<br>
USNESENÍ č.192
<br> 1.Zahájení a kontrola zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 11.6.2021
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele:
<br> Zapisovatelem zápisu je určena paní XXXXXX XXXXXXXXX,ověřovateli zápisu jsou XXX XXX XXXXX a
<br> paní XXXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Schválení programu
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Schváleno USNESENÍ č.192
<br>
<br>
USNESENÍ č.193
<br> 2.Návrh vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Schváleno USNESENÍ č.193
<br>
<br>
USNESENÍ č.194
<br> 3.Návrh dodatku č.1 smlouvy – EKO-KOM,a.s <.>
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 smlouvy se společností EKO-KOM,a.s <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0
<br> Schváleno USNESENÍ č.194
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> USNESENÍ č.195
<br> 4.Návrh smlouvy – pravidelný servis ČOV s firmou KUBÍČEK VHS,s.r.o <.>
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění pravidelného servisu ČOV v Dolní Bukovině <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro:...

Načteno

edesky.cz/d/4969475

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bukovina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz