« Najít podobné dokumenty

Obec Křenek - Výzva k podání nabídek-Novostavba MŠ Křenek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křenek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídek-Novostavba MŠ (3.96 MB)
YÝVZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A TEXTOVA CÁST ZADÁVACI DOKUMENTACE
<br> Veřejná zakázka na služby s názvem: Proiektové práce a inženýrská činnost „Novostavba MS Křenek“ Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) <.>
<br> Obsahuje-li tato zadávací dokumentace odkaz na zákon,použije se příslušné ustanovení zákona analogicky.To však neznamená,že Zadavatel zadává veřejnou zakázku v režimu zákona <.>
<br> Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem,na jejímž základě bude pro zadavatele provedeno dílo <.>
<br> OBSAH:
<br> ].Lhůta a místo pro podání nabídek,otevírání obálek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> l 2.Identifikační údaje veřejného zadavatele.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 3.Zadávací dokumentace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 4.Předmět veřejné zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 5.Požadavky na prokázání splnění kvalifikace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/4969473

Meta

Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křenek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz