« Najít podobné dokumenty

Obec Hradčany (Nymburk) - Souhrnné informace k dotacím na výměnu kotlů.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradčany (Nymburk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrnné informace k dotacím na výměnu kotlů.pdf
1.9.2022
Program na výměnu neekologických kotlů,tzv.kotlíkové
<br> dotace,vstupuje do nové fáze.Od 1.září 2022 bude
<br> podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno
<br> používat kotle pouze 3.a vyšší třídy podle ČSN EN 303-5 <.>
<br> Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je
<br> vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění <.>
<br> 14 242 Kč
Kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižším příjmem
<br> mohou využít ti,jejichž výše průměrného ročního
<br> čistého příjmu na člena domácnosti v roce 2020
<br> nepřesáhla 170 900 Kč,tj.14 242 Kč na osobu
<br> a měsíc.Příjmy členů domácnosti jsou průměrovány
<br> a u nezletilých dětí a u studentů do 26 let se příjem
<br> počítá jako nulový.Osoby se starobním nebo
<br> invalidním důchodem 3.stupně mají na dotaci nárok
<br> automaticky <.>
<br> 95 %
Dotaci můžete využít na výměnu kotle na dřevo nebo
uhlí nižší než 3.třídy za kotel na biomasu,tepelné
čerpadlo a plynový kondenzační kotel.Díky kotlíkovým
dotacím získáte zpět až 95 % způsobilých výdajů <.>
<br> Do nich lze zahrnout například i stavební práce <,>
<br> dodávky a služby související s realizací,rekonstrukci
<br> otopné soustavy,akumulační nádoby a kombinované
<br> bojlery,zkoušky a testy na uvedení zdroje k užívání
<br> a projektovou dokumentaci.Za způsobilé jsou
<br> považovány instalace realizované od 1.1.2021 <.>
<br> 50 000 Kč
S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být
<br> obtížné stihnout výměnu kotle včas.Obce s rozšířenou
<br> působností,které provádí kontroly,však budou moci
<br> zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit <.>
<br> V praxi to znamená,že pokud si alespoň požádáte
<br> o dotaci na výměnu kotle do 1.září 2022,můžete se
<br> vyhnout pokutě až 50 000 Kč <.>
<br> 75 000 Kč
Tolik můžete získat navíc jako bonus,pokud
<br> zkombinujete kotlíkovou dotaci s dotací na zateplení
<br> domu z programu Nová zelená úsporám <.>
<br> a získejte zpět až 95 % výdajů!
Řekněte si o kotlíkovou dotaci
<br> Máte starý
<br> KOTEL?
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4969468


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradčany (Nymburk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz