« Najít podobné dokumenty

Obec Hradčany (Nymburk) - Jak správně topit a ušetřit.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradčany (Nymburk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jak správně topit a ušetřit.pdf
Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním
domácností pevnými palivy
<br> Jak správně
topit a ušetřit
<br>
<br>
<br> 3
<br> PO
ŽÁ
<br> D
E
J
T
E
S
<br> I D
O 1.9.2022 O DOT
<br> A
C
I
<.>
<br> Více se
<br> dozvíte
<br> zde:
<br> www.jak
<br> spravne
<br> topit.cz
<br> VÍCE NA:
<br> WWW.JAKSPRAVN
ETOPIT.CZ
<br> můžete se tím vyh
n
ou
<br> t p
ok
<br> u
tě
<br> POŽÁDEJTE SI
<br> DO 1.9.2022 O DO
TACI
<br> můžete se tím v
yhnout pokutě
<br> Od 1.září 2022
<br>
bude zakázáno topit v kotlích horších než 3.třídy.Co to ale znamená?
Jak se dozvím,jakou má můj kotel třídu? A jak správně v kotlích na
pevná paliva topit? A proč?
To jsou otázky,na které vám odpoví tato brožura z dílny Ministerstva
životního prostředí.Po přečtení budete nejenom vědět,jak ušetřit fi-
nance správným vytápěním,ale také jak chránit své zdraví a zdraví
vašeho nejbližšího okolí a čeho se vyvarovat,abyste se vyhnuli případ-
ným pokutám ze strany úřadů za nedodržení zákonných požadavků <.>
Povinnosti související s vytápěním v kotlích na pevná paliva jsou za-
kotveny v zákoně o ochraně ovzduší (zákon č.201/2012 Sb.).Násle-
dující text se tyto zákonné povinnosti pokusí nejenom shrnout,ale
také vysvětlit srozumitelnějším jazykem a upozornit na nejdůležitější
povinnosti domácností,které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva
napojeným na ústřední topení <.>
<br>
<br> Základní povinnosti provozovatele
kotle nebo topidla na pevná paliva
<br> vyplývající ze zákona
<br> • Provádět pravidelně kontrolu technického stavu
a provozu u kotlů a topidel s napojením na tep-
lovodní soustavu vytápění a na vyžádání předložit
doklad o jejím provedení <.>
<br> • Provozovat nejpozději od 1.9.2022 pouze kotle
3.a vyšší třídy <.>
<br> • Topit pouze takovým palivem,které určil výrobce
zdroje,a to jak pokud jde o druh,tak i jeho kvalitu <.>
<br> • Nespalovat odpad!
• Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce <.>
• Mít zdroj instalován včetně souvisejících prvků <,>
<br> pokud je výrobce vyžaduje – akumulační nádoba <,...

Načteno

edesky.cz/d/4969467


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradčany (Nymburk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz