« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlec (Praha-východ) - Vyjádření obce Sedlec ke zjišťovacímu řízení záměru "D8 Zdiby - Nova Ves, zkapacitnění -…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlec (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyjádření [0,83 MB]
Obec Sedlec
Praha – východ
<br> __________________________________________________________________________
<br>
<br> ___________________________________________________________________________
<br> ________  Sedlec č.60,250 65 Líbeznice IČ: 00640239
Bankovní spojení:
<br> .+ fax: 284 891 376 DIČ CZ00640239 (KB( 24320201/0100
Mob.: 724 192 181 IDDS: 9icar3p (ČNB) 94-919201/0710
<br> (pouze dotace)
<br> E-mail: podatelna@sedlec-pha.cz https://www.sedlec-pha.cz
<br>
<br> Vyřizuje: Naše zn.: Vaše sp.zn.Datum:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX OÚ–XX-XXXX ZN/MZP/XXXX/XXX/XXX XX.XX.XXXX
Mob.: 721 023 986 Vaše číslo jedn.:
<br> MZP/2021/500/2043
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podatel: Obec Sedlec
<br> Sedlec 60,250 65 Sedlec
<br> IČ: 00640239
<br> ID DS: 9icar3p
<br>
<br>
<br> Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru „D8 Zdiby -
<br> Nová Ves,zkapacitnění - zpracování TS“ dle zákona
<br> č.100/2001 Sb.(OV1249)
<br>
<br>
I.Úvod
<br> Předmětem zjišťovacího řízení k posuzování vlivů podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o
<br> posuzování vlivů na životní prostředí,v platném znění (dále jen „zákon EIA“) je záměr „D8
<br> Zdiby – Nová Ves,zkapacitnění – zpracování TS“,předkládaný společností Ředitelství
<br> silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,140 00 Praha 4 (dále jen „oznamovatel“) <.>
<br>
<br> Záměr „D8 Zdiby – Nová Ves,zkapacitnění“ se nachází na území Středočeského kraje <,>
<br> prochází dvěma ORP Brandýs nad Labem-Stará XXXXXXXX a Kralupy nad Vltavou.Předmětem
<br> Záměru je zkapacitnění dálnice I.třídy D8 v úseku Zdiby – Nová Ves do podoby uspořádání
<br> 3+3 jízdní pruhy (km 0,000 – 18,000).Součástí záměru je úprava dvou mimoúrovňových
<br> křižovatek MÚK Úžice a MÚK Nová Ves.Záměr je v úseku 16,500 – 18,000 řešen ve dvou
<br> variantách,které se mezi sebou liší technickým řešením úseků s mosty.Předpokládaný termín
<br> zahájení stavby Záměru je rok 2028,uvedení do provozu je předpokládáno v roce 2032 <.>
<br>
<br> Oznámení záměru bylo na úřední desce zveřejněno dne 13.9.2...

Načteno

edesky.cz/d/4969445

Meta

Územní plánování   EIA   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlec (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz