« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov - Oznámení záměru bezplatné zápůjčky majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení (336.84 kB)
Obec Dřlnov
Dřínov 38
<br> <,>
277 45 Užíce
<br> ozttÁtvleruí oBGE poDLE § 39 zÁxottA č.12812000 sB <.>
o oBclcH
<br> o záméru bezplatné zápůjčky majetku obce
<br> oŘíruov Mll,2021
<br> Zastupitelstvo obce schválilo 12-10.2021
<br> záměr bezplatné zápůjčky
<br> části p.p,717 předdomem č,p,147 vyznačené v mapě,která tvoří přílohu tohoto oznámenÍ <,>
konkrétnímu žadateli
<br> Připadné připomínky podejte
do 9.1 1.2021do 12.00 hodin na Obecní úřad v Dřínově
<br> v zalepené obáIce oznaěené slovy,<,> Zápůiéka717" <,>
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> l4.I0.202I
09.I1.202I
<br>
<br> 14ú
<br> 494/20
<br> o
<br> í68

Načteno

edesky.cz/d/4969402

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz