« Najít podobné dokumenty

Obec Vysokov - Informace o konání jednání zastupitelstva 20.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysokov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 Informace o konání jednání zastupitelstva 20.10.2021 (163.46 kB)
Obec Vysokov <,>
<br> Obecní úřad Vysokov
<br> Vysokov č.p.108,547 01 Náchod
<br> IČ: 006 53 497
<br>
<br>
I N F O R M A C E
<br> o konání Zastupitelstva obce Vysokov
<br> Obecní úřad Vysokov v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání
<br> Zastupitelstva obce Vysokov,svolaného starostkou obce Bc.Renátou
<br> Sychrovskou Fiedlerovou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
<br> Místo konání: Obec Vysokov - Komunitní centrum Obecního úřadu
<br> Vysokov č.p.108
<br>
<br> Doba konání: 20.10.2021 od 18:00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a
zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
3) Návrh kupní smlouvy na pozemek p.č.179/4 v k.ú.Vysokov
4) Návrh kupní smlouvy na pozemek p.č.683/14 v k.ú.Vysokov
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby na akci „Vysokov – přel.VN 35 kV,NN – ŘSD obchvat na dotčených
<br> pozemcích 414,401/19,512/5,434,409,397,391/1,893 v k.ú.Vysokov –
<br> žádost společnosti MATEX Hradec Králové s.r.o <.>
<br> 6) Výběr uchazečů a uzavření nájemních smluv s vybranými uchazeči o sociální
bydlení v č.p.141 a č.p.142
<br> 7) Pravidla pro výběr nájemců obecních bytů v obci Vysokov
8) Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve
zjednodušeném podlimitním řízení chodník „Chodník v obci Vysokov – Starkoč
<br> 9) Obecně závazná vyhláška obce Vysokov č.2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
<br> 10) Rozpočtové opatření
11) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č <.>
21RGI02-0138 „155 výročí bitvy u Náchoda 1866“
<br> 12) MAS Mezi Úpou a Metují – zvýšení ročního příspěvku obce
13) Cenová nabídka na PD chodník „Vysokov – průmyslová zóna Vysokov“
14) Účelová komunikace na pozemku p.č.360 v k.ú.Kramolna – územní
souhlas
<br> 15) Různé:
• Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územ...

Načteno

edesky.cz/d/4969384

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysokov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz