« Najít podobné dokumenty

Obec Rychnovek - Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 14.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rychnovek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 14. 9. 2021 (449.21 kB)
Zápis č.XVIII/2021
<br>
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Rychnovek,konaného dne 14.9.2021
<br> v Tesku v Rychnovku od 19:00 hodin <.>
<br>
<br> Účast členů OZ: XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXX,Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Veronika Velacková,Ing.XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Omluveni: XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Dále se zasedání účastnilo 5 občanů obce <.>
<br>
<br> PROGRAM:
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Kontrola plnění usnesení
<br> 3.Schválení výsledků výběrového řízení na zhotovitele
<br> 4.Projednání a schválení smluv
<br> 5.Rozpočtová opatření č.5/2021 a 6/2021
<br> 6.Plán inventur
<br> 7.Různé
<br>
<br>
<br> 1.Zasedání zahájila v 19:00 hodin starostka obce a seznámila přítomné s
navrženým programem.Dále starostka připomněla,že je dle jednacího řádu zastupitelstva možné
<br> diskutovat přímo k jednotlivým bodům programu <.>
<br>
<br> Schváleno: 8 : 0 : 0
<br>
<br> Proběhla volba návrhové komise ve složení: : XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> a ověřovatelů zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXX
<br>
<br> Zapisovatelkou byla určena XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> X.Kontrola plnění usnesení - členka kontrolního výboru přednesla kontrolu plnění usnesení
<br> z minulých zasedání zastupitelstva obce.(příl.č.1)
<br>
<br>
<br> 3.Výběrová řízení:
<br> Výběrové řízení na zhotovitele – akce „Obec Rychnovek - rekonstrukce místních
<br> komunikací“
<br> Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na Profilu zadavatele a zároveň rozeslána 11 vybraným
<br> firmám.Předpokládaná hodnota zakázky byla 2 712 000,00 Kč <.>
<br> V termínu (do 8.9.2021 do 14:00) podali nabídku:
<br>
<br> Výsledné
<br> pořadí
<br> Pořadové
<br> č.nabídky
Uchazeč
<br> Nabídková cena
<br> (bez DPH)
<br> 1.2 <.>
M-SILNICE a.s <.>,Husova 1697,Bílé Předměstí,530 03
<br> Pardubice; IČ: 421 96 868
<br> 2 055 817,36
<br> 2 487 539,01 s DPH
<br> 2.6 <.>
Stavibet s.r.o.; Julia Fučíka 96,517 71 České Meziříčí; IČ: 274
<br> 72 922
2 287 305,00
<br> 3.5 <....

Načteno

edesky.cz/d/4969357

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rychnovek
21. 10. 2021
21. 10. 2021
21. 10. 2021
14. 10. 2021
14. 10. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rychnovek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz