« Najít podobné dokumenty

Obec Stratov - Usnesení z 27. veřejného zasedání zastupitelů obce Stratov ze dne 6.10.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE.
č.j.Stratov/930/2021
<br> 1
<br> Usnesení z 27.veřejného zasedání zastupitelstva obce Stratov
<br> ze dne 06.10.2021
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce
volí
<br> Ověřovatele zápisu:
<br> p.XXXX XXXX
<br> p.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
schvaluje
<br> XXXX.Program 27.veřejného zasedání ve zveřejněné podobě s doplněním 4 bodů na základě návrhu pana starosty
<br> a úpravu pořadí některých bodů <.>
<br>
<br> bere na vědomí
<br> 1023.Zprávu o plnění usnesení z 26.veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 18.08.2021 <.>
<br>
<br> bere na vědomí
<br> 1024.Informaci starosty obce k VZMR 3/2021 na služby Administrace veřejné zakázky malého rozsahu na akci
<br> Společná realizace projektů Prameniště Stratov a Doplnění úpravny vody,o obeslaných firmách,podaných
<br> nabídkách firem ARTENDR s.r.o <.>,EUPORA s.r.o.a Profesionálové a.s <.>,průběhu otevírání obálek a hodnocení
<br> nabídek a protokolech z těchto úkonů a v neposlední řadě pak o návrhu komise na výběr zhotovitele <.>
<br>
<br> projednalo a schvaluje
<br> 1025.Výsledky výběrového řízení ve VZMR 3/2021 na služby Administrace veřejné zakázky malého rozsahu na
<br> akci Společná realizace projektů Prameniště Stratov a Doplnění úpravny vody,ve smyslu ust.§ 27 písm.b) zákona
<br> č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,zadávané dle Vnitřní směrnice č.1/2018 k zadávání veřejných
<br> zakázek malého rozsahu <.>
<br> Nejvhodnější nabídka od firmy: ARTENDR s.r.o <.>,IČ: 24190853,nabídková cena 26.620 Kč vč.DPH ; náhradník
<br> firma Profesionálové,a.s <.>,IČ:28806123,nabídková cena 29.645 Kč vč.DPH <.>
<br>
pověřuje
<br> 1026.Starostu obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: ARTENDR s.r.o <.>,IČ: 24190853 <.>
<br>
pověřuje
<br> 1027.Starostu obce starostu obce podpisem Příkazní smlouvy v předložené podobě z nabídky s vybraným
dodavatelem: ARTENDR s.r.o <.>,IČ: 24190853 <.>
<br>
bere na vědomí
<br> 1028.Doručenou Smlouvu o smlouvě budoucí č.S-1680/00066001/2021-MH/TKA/BS na zřízení služebnosti
<br> k umístění veřejné...

Načteno

edesky.cz/d/4969344

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz