« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Informace o zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

768-oznameni-zk.pdf
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimniho stadionu XXXX/X
XXX 76 Ceske Budejovice
<br> JIHOCESKY KRAJ KUJCP0e50KCR
<br> Ceske Budejovice 7.rijna 2021
<br> V souladu s § 40 odst.1 zakona c.129/2000 Sb <.>,o krajich,v platnem zneni
<br> 11.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
<br> na stredu 20.rijna 2021 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedanf se kona v sfdIe Krajskeho uradu Jihoceskeho kraje <,>
ul.U Zimniho stadionu 1952/2,Ceske Budejovice <,>
<br> velky zasedaci sal,2.podlazi <.>
<br> Pfiloha:
Navrh programu 11.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
<br> s V o I a V a m
<br> identifikator DS: kdibSrr
e-podatelna: posta@kraj-iihocesky.cz
<br> tel: 386 720 111
fax: 386 359 069
<br> ICO: 70890650
DIC: CZ70890650
<br>
<br> Navrh programu 11.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
dne 20.rijna 2021
<br> 1.Zahajeni
2.Zprava o cinnosti Rady Jihoceskeho kraje za obdobi od 30.7.do 30.9.2021
3.Zprava o pinenf usnesenf Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
4.Informace o jednanich Rady Asociace krajfl CR
5.Individuaini dotace obci Bosice na opravu pozarnf nadrze
6.Zvyseni zakladniho kapitalu obchodni spolecnosti Nemocnice Tabor,a.s <.>,die smernice c.SM/115/ZK
7.Realizace projektu Zdravotnicke zachranne sluzby Jihoceskeho kraje „Porfzeni' sanitnfch vozidel ZZS
<br> a zdravotnickych pristrojQ I." v ramci 97.vyzvy IROP (React-EU),jeho kofinancovani a predfinancovani
z rozpoctu Jihoceskeho kraje
<br> 8.Realizace projektu Zdravotnicke zachranne sluzby Jihoceskeho kraje „Porfzeni' sanitnfch vozidel ZZS
a zdravotnickych prfstrojfl II." v ramci 97.vyzvy IROP (React-EU),jeho kofinancovani a predfinancovani
z rozpoctu Jihoceskeho kraje
<br> 9.Dotacni program Dostupna zdravotnf pece v Jihoceskem kraji
10.Poskytnuti daru na podporu mobiinf specializovane paliativnf pece v Jihoceskem kraji
11.Kofinancovanf projektu"Central European Rural Social Innovation - Implementing Central European Rural
<br> Social Innovation Lab Caravans to build skills and capacities in social innovation,social en...

Načteno

edesky.cz/d/4969342

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz