« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež nad Bečvou - 1 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Střítež nad Bečvou v uplynulém období 2016 - 2021
Zpráva o uplatňování Územního plánu
Střítež nad Bečvou
<br> v uplynulém období 2016 – 2021
<br>
<br> Posuzované období 12/2016 – 6/2021
<br>
<br>
<br>
dle ustanovení § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb.<,>
o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracoval: Městský úřad Valašské Meziříčí,odbor územního plánování a stavebního řádu
(pořizovatel)
<br>
<br> Spolupracoval: Ing.XXX XXXXXXX,místostarosta (určený zastupitel)
<br>
Číslo zprávy: X
<br>
<br> srpen 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o uplatňování územního plánu Střítež nad Bečvou v uplynulém období 2016 – 2021
<br>
<br> Stránka 2 z 49
<br>
<br> Obsah
<br> Úvod
<br> A.Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona) <,>
a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> B.Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.12
<br> C.Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 13
<br> D.Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst.4 stavebního
zákona.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/4969327

Meta

Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Střítež nad Bečvou
22. 10. 2021
22. 10. 2021
06. 10. 2021
01. 10. 2021
30. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Střítež nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz