« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 16/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Zápis k zasedání zastupitelstva obce 1
<br>
<br> Zápis k zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br>
<br> 1 Zahájení
<br> 1.1 Organizační opatření
<br> Návrh: XXXXX XXXXXX navrhl za zapisovatele Jana Valentu a za ověřovatele zápisu Vojtěcha Musila a
Tomáše Hanče <.>
<br> Usnesení 21/16/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Jana Valentu a za
ověřovatele Vojtěcha Musil a Tomáše Hanče <.>
<br> Hlasování: Pro (8) – T.Snopek,V.Konvalinka,M.Stříbrný,M.Knor,T.Přibyla,J.Valenta,T.Hanč,J <.>
Krátký,Proti (0),Zdržel se (0)
<br> 1.2 Program zasedání
<br> Návrh: Starosta T.Snopek předložil návrh programu,který byl zveřejněn.Starosta navrhl do bodu
Různé doplnit následující body „Změna ceníku pečovatelské služby“
<br> Program zasedání:
<br>
Jednání číslo 16/2021
<br> Datum,čas 20.09.2021 od 19:00
<br> Místo Budova obecního úřadu obce Hlásná Třebaň
<br> Kliknutím sem se připojíte ke schůzce
<br> Přítomni (9) Hanč,Kratký,Stříbrný,Knor,Přibla,Konvalinka,Valenta,Snopek (on-line) <,>
<br> Musil (od 19:12 hod)
<br> Omluveni (0)
<br> Hosté (0)
<br> Zápis zapsal XXX XXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu Vojtěch Musil,XXXXX XXXX
<br>
<br>
<br>
Zápis k zasedání zastupitelstva obce 2
<br>
<br> • Výzva k podání nabídek – PD požární nádrž
<br> • Prodej pozemku
<br> • Věcná břemena
<br> • Různé
o Studie zklidnění dopravy
o Nabídka na zpracování PD ulic K Bunkru a Na Klouzavce
o Koncesní dokumentace – provozovatel vodovodu
<br>
<br> Usnesení 21/16/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání <.>
<br> Hlasování: Pro (8) – T.Snopek,V.Konvalinka,M.Stříbrný,M.Knor,T.Přibyla,J.Valenta,T.Hanč,J <.>
Krátký,Proti (0),Zdržel se (0)
<br>
2 Výzva k podání nabídek – PD požární nádrž
<br>
Návrh: Zastupitelstvu bude předložena výzva k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace
k požární nádrži na Rovinech <.>
<br> Usnesení 21/16/02: Zastupitelstvo schvaluje předloženou výzvu k podání nabídek na zpracování
projektové dokumentace k požární nádrži na Rovinech...

Načteno

edesky.cz/d/4969318

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz