« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá - Závěrečný účet obce Bělá - schválený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny-ucet-obce-bela-schvaleny.pdf
Licence: 5736.a-raoa í „LJ ziji-iii.<.> F; <.>
<br> Obec Bělá 5010
<br> <,>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00275603 název Obec Bělá 5010 ulice,č,p.Bělá 142 obec Bělá PSČ,pošta 514 01 Jilemnice
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 775203877
<br> fax
<br> e-maii Bela.sm©woridonline.cz WWW stránky
<br> Doptňujici ůdaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ||.Pinění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojeni vlastnich úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy & obraty na bankovních účtech v.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů.obci.DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování ňnančních vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsíedku přezkoumání hospodaření )(.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem XI.Ostatni doplňující ůdaje
<br> z_;.=r.„-;:.;-v:i.r;o.a-grsrenem ::.-“nvm FKP
<br> :i ?: ran.-J
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> Obec Bělá
<br> 5010
<br> l.“— s?
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> [v Kč)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po zmenácn Skutečnost Daňové příjmy 4 077 000.00 4 077 000.00 4 337 024,11 Nedaňove příjmy 945 000.00 963 630.00 1 105 159,57 Kapitálové příjmy 1 000,00 520,00 Přijaté transfery 2 266 541.00 2 642 462.00 2 629 926.40 Přijmy celkem 7 308 541.00 7 684 292.00 8 272 632.08 Detailní výpls položek dle druhového třídění rozpočtové skladov Schválený rozpočet Rozpocet po změnách Skutečnost 1111 Daň :.příj.fyz,osob ze Zavčinnosti a íun.pož.870 000.00 870 000,00 928 18619 1112 Daň z příjmu fyzpsob ze samost.vydélcmností 20 000,00 20 000,00 14 606.92 1113 Daň Z příjmů fyzických osob Z kapitálvýnosů 70 000,00 70 000,00 89 194,49 111 Daně Z příjmů fyzických osob 960 000,00 960 000,00 1 031 989,60 1121 Daň Z příjmů právnických osob 700 000.00 700 000.00 667 344,22 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 200 000,00 200 000.00 254 999.00 112 Daně z příjmů právnic...

Načteno

edesky.cz/d/4969216

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz