« Najít podobné dokumenty

Obec Větřní - Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace "Výměna svítidel a sloupů veřejného osvětlení ve Větřní, 10 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Větřní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace "Výměna svítidel a sloupů veřejného osvětlení ve Větřní, 10 MB
V�zva a ZD v�m�na VO V�t�n�/00 ANU V�zva k pod�n� nab�dky a Zad�vac� dokumentace vO V�t�n�.pdf
<br>
Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace (dále také "ZDil)
č.j.1277/2021/VET
<br>
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona
č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")
<br>
Výměna svítidel a sloupů veřejného osvětlení ve Větřní
<br>
Veřejný zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:
Kontakty:
<br>
Adresa profilu zadavatele:
<br>
Dále jen "zadavatel" <.>
<br>
Město Větřní
Na Žofíně 191,382 11 Větřní
00246182
CZ00246182
Mgr.XXXXXXX XXXX,starosta města
Telefon: XXXXXX XXX
IDDS: fjrbyba
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Web: www.mestovetrni.cz
<br>
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profiI/00246182
<br>
Zadavatel výše uvedené zakázky vyzývá tímto v souladu s § 27 zákona a s ohledem k ustanovení § 6
zákona k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle požadavků stanovených touto ZD <.>
<br>
11.ÚVODNí USTANOVENí
<br>
Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále i "zakázka") ve smyslu ust.§ 27 <,>
písmo b) zákona.Tato veřejná zakázka malého rozsahu není,v souladu s ustanovením § 31 zákona <,>
zadávána podle zákona <.>
<br>
Předchozí odstavec platí i v případě,že zadavatel v tomto zadávacím řízení použije terminologii
zákona,případně jeho část v přímé citaci.V takovém případě se jedná pouze o názorný odkaz a
nejedná se o projev vůle zadavatele směřující k závaznému postupu podle zákona 134/2016 Sb <.>
<br>
Pro zadávací řízení jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této Zadávací dokumentaci a
přílohách k ZD.<.>
<br>
Průběh zadání a vzájemný vztah mezi zadavatelem a dodavatelem ve všech věcech,které nejsou
upraveny v těchto podmínkách,se fídí § 2586 a následujícími Občanského zákoníku <.>
<br>
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele a na stránkách města (Úřední
deska ~Veřejné zakázky).Uchazeč o veřejnou zakázku si kompletní Zadávací dokumentaci uloží
z uv...

Načteno

edesky.cz/d/4969092

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Větřní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz