« Najít podobné dokumenty

Město Hodkovice nad Mohelkou - Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce "Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hodkovice nad Mohelkou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni navrh koncepce Plan udrzitelne mobility Liberec Jablonec
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
T +420 485 226 404 E podatelna@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datov á schránka: c5kbv kw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Ve smyslu ustanovení § 16 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br>
z v e ř e j ň u j e
<br>
Krajský úřad Libereckého kraje,jako příslušný orgán dle § 22 zákona,návrh koncepce
<br>
<br> „Plán udržitelné městské mobility
<br> Liberec – Jablonec nad Nisou“
<br>
včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví
<br>
Návrh koncepce,včetně vyhodnocení vlivů koncepce,je k nahlédnutí v Informačním systému
CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz,SEA,kód koncepce LBK008K
<br> (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK008K).Do materiálu je možno nahlédnout také
na Krajském úřadu Libereckého kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,č.dv.1221 po
<br> předchozí telefonické dohodě (485 226 498,Mgr.Nevečeřal) <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že krajský úřad neobdržel žádné vyjádření veřejnosti k oznámení
<br> koncepce v rámci zjišťovacího řízení,upouští krajský úřad v souladu s § 10f odst.2 zákona
od konání veřejného projednání návrhu koncepce <.>
<br>
V souladu s § 10f odst.6 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu
koncepce,včetně vyhodnocení vlivů koncepce,Krajskému úřadu Libereckého kraje <,>
<br> odboru životního prostředí a zemědělství,sídlem U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2,a to do
<br> 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Libereckého kraje <.>
<br> Dnem zveřejnění na úřední desce Libereckého kraje je 11.říjen 2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXX
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC
<br>
<br>
<br> "opište číslo jednací \"KULK xxx/xxx/"
<br> "zde vypište zkráceně věc"
<br>
<br> strana 2
<br>
<br>
20...

Načteno

edesky.cz/d/4969034


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hodkovice nad Mohelkou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz