« Najít podobné dokumenty

Město Libochovice - Výpis usnesení - 81. RM 4. 10. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Libochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení - 81. RM 4. 10. 2021
MĚSTO LIBOCHOVICE
<br> VÝPIS USNESENÍ - anonymizovaný
<br> ze 81.jednání Rady města Libochovice konaného dne 4.10.2021 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Libochovicích <.>
<br>.__g,<.>
<br> !&.:pz31=n.<.>.;_.<.> : "iíEJE-í—ť _
<br> 1131/2021 ' (317532 \ Rada města Libochovice _ _E __ 3___ UŘ?- DL H;-GC'.—š©- *lCEl A) schvaluje _ __ Počet listu :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> á.něeti kvě-“ma = p.48 to 416 725 830_ 1) program 81.jednání Rady města Libochovice.\ l 1 l
<br> 1 132/202 1 Rada města Libochovice
<br> A) schvaluje
<br> 1) dotaci z rozpočtu města Libochovice pobočnému spolku Český kynologický svaz ZKO Libochovice - 507,IC 62772503,Masarykova 4,411 13 Třebenice,ve výši 10.000 Kč na projekt v roce 2021 — Oprava prostoru ustájení psů- etapa II <.>
<br> 2) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pobočnému spolku Český kynologický svaz ZKO Libochovice- 507,IČ 62772503,Masarykova 4,411 13 Třebenice,ve výši 10.000 Kč na projekt v roce 2021— Oprava prostoru ustájení psů — etapa 11 <.>
<br> 1133/2021 Rada města Libochovice
<br> A) schvaluje
<br> 1) Dodatek č.4 Smlouvy o dílo č.43017S017 s firmou Koncept FAST s.r.o <.>,Ostrov ve věci servisu elektronických indikátorů topných nákladů a vodoměrů včetně rozúčtování nákladů na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022 <.>
<br> ] 134/202 1 Rada města Libochovice
<br> A) nesouhlasí
<br> ]) s prominutím nájemného za nebytové prostory v čp.3 (kavárna) za měswe duben & květen 2021 společnosti BARNIKA s.r.o <.>,Libochovice,IČO: 055 56 198 <.>
<br> 1135/2021 Rada města Libochovice
<br> A) souhlasí
<br> l) se zateplenvím nemovitosti v ulici Jeronýmova,411 17 Libochovice o síle 120 mm pro žadatele ].C <.>,za podmínky,že zateplení bude ukončeno v takové výšce nad chodníkem,aby nebránilo jeho užívání a čištění <.>
<br> 1 136/2021 Rada města Libochovice
<br> A) souhlasí
<br> 1) se stavbou „Novostavba rodinného domu,Poplze“ a napojením na inženýrské sítě na par.č.7...

Načteno

edesky.cz/d/4969028

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Libochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz