« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - 305_text_oduvodneni_zmeny_c01

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

305_text_oduvodneni_zmeny_c01
ZMĚNA Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
<br> ŽELECHOVICE
NAD DŘEVNICÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dokumentace pro veřejné projednání červen 2021
<br>
<br> Změna č.1 ÚP Želechovice nad Dřevnicí – odůvodnění
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.1 ÚP Želechovice nad Dřevnicí – odůvodnění
<br> 3
<br>
<br> Objednatel: Obec Želechovice nad Dřevnicí
Ul.4.května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Určený zastupitel: Vlastislav Švrček,místostarosta obce
<br>
<br> Zhotovitel: STEMIO,a.s <.>
<br> sídlo:
Lazarská 1718/3,110 00 Praha1
<br>
provozovna
J.Staši 165,763 02 Zlín - Malenovice
<br> IČ: 07058543
Statut.zástupce: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX,předseda představenstva
<br>
<br>
Zpracovatelský tým: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX a kolektiv
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Změna č.1 ÚP Želechovice nad Dřevnicí – odůvodnění
<br> 4
<br>
<br>
OBSAH:
<br> TEXTOVÁ ČÁST:
<br> A) Vyhodnocení souladu návrhu změny územního plánu vyplývající z § 53 odst.4 stavebního zákona
A.1 Vyhodnocení souladu návrhu změny územního plánu s Politikou územního rozvoje a s územně plánovací
<br> dokumentací vydanou krajem a s dalšími koncepčními dokumenty
A.2 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu
<br> architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území
A.3 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
A.4 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
<br> B) Náležitosti vyplývající z § 53 odst.5 stavebního zákona
B.1 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace
<br> o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
B.2 Stanovisko krajského úřadu podle § 55b ...

Načteno

edesky.cz/d/4968974

Meta

EIA   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zlín
27. 11. 2021
27. 11. 2021
27. 11. 2021
27. 11. 2021
26. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz