« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - 305_text_navrh_ve_zneni_zmeny_c01

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

305_text_navrh_ve_zneni_zmeny_c01
ZMĚNA Č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
<br> ŽELECHOVICE
NAD DŘEVNICÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> TEXTOVÁ ČÁST
ODŮVODNĚNÍ
<br>
G.ÚPLNÉ ZMĚNOVÉ ZNĚNÍ
<br> (Text ÚP Želechovice nad Dřevnicí s vyznačením změn)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dokumentace pro veřejné projednání červen 2021
<br>
<br> Změna č.1 ÚP Želechovice nad Dřevnicí – úplné změnové znění
<br> 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.1 ÚP Želechovice nad Dřevnicí – úplné změnové znění
<br> 3
<br>
<br> Objednatel: Obec Želechovice nad Dřevnicí
Ul.4.května 68
<br> 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Určený zastupitel: Vlastislav Švrček,místostarosta obce
<br>
Zhotovitel: STEMIO,a.s <.>
<br> sídlo:
Lazarská 1718/3,110 00 Praha1
<br>
provozovna
J.Staši 165,763 02 Zlín - Malenovice
<br> IČ: 07058543
Statut.zástupce: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX,předseda představenstva
<br>
<br>
Zpracovatelský tým: Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXX a kolektiv
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vysvětlivky:
<br> Xxxxx – vkládaný text
<br> Xxxxx – vypouštěný text
<br>
<br> Změna č.1 ÚP Želechovice nad Dřevnicí – úplné změnové znění
<br> 4
<br>
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br> 1.Vymezení zastavěného území
Zastavěné území bylo vymezeno k 30.9.2011 1.1.2021 a je zakresleno ve výkrese základního členění území
a v hlavním výkrese v měřítku 1 : 5 000 <.>
<br> 2.Koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
Koncepce rozvoje území respektuje současné přírodní a civilizační podmínky,urbanistickou strukturu sídla
a vytváří předpoklady pro příznivé životní prostředí,hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatel <.>
Koncepce rozvoje území obce vychází ze současného způsobu zástavby,který je typický pro příměstské
lokality (především v centru obce) a lokality pasekářského charakteru.Byly vymezeny zastavitelné plochy pro
bydlení individuální a pro bydlení specifických forem (pasekářské) a...

Načteno

edesky.cz/d/4968972

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zlín
25. 10. 2021
25. 10. 2021
25. 10. 2021
25. 10. 2021
25. 10. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz