« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor DOC 810.50 KB
Městský úřad Roudnice nad Labem Odbor životního prostředí Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem Spisová značka: Číslo jednací : OŽP/13398/2021/A-22,F-3,G-153,I-289,M-9,N-2 MURCE/39625/2021 Roudnice n.L.dne 7.10.2021 Oprávněná úřední osoba: Telefonní číslo: Email: Ing.Veronika Popa 416 850 185 vpopa@roudnicenl.cz Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace Zborovská 81 150 00 Praha 5-Smíchov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ŘÍZENÍ Městský úřad Roudnice nad Labem odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje pokračování řízení zahájeného dnem podání 20.12.2018 žádosti o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla,dne 10.3.2020 žádostí o povolení k nakládání s podzemními a povrchovými vodami a dne 24.6.2021 žádostí o odstranění stavby částí vodních děl žadatele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizace,IČO 00066001,Zborovská 81,150 00 Praha 5-Smíchov,zastoupené společností PRAGOPROJEKT,a.s <.>,Ing.XXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,K Ryšánce XXXX,XXX XX Praha 47 ke stavbě vodních děl: „II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8,II.etapa“ na pozemcích parc.č.250,257/1,257/9,257/10,257/11,257/12,257/13,257/29,257/30,257/31,257/32,257/33,257/34,257/35,257/36,257/37,257/39,257/52,257/54,257/55,257/56,257/57 v katastrálním území Debrno,parc.č.512/3,512/6,512/7,512/8,512/9,512/10,512/11,512/16,512/26 v katastrálním území Dolany u Prahy,parc.č.73/3 v katastrálním území Chvatěruby,parc.č.369/24,369/48,462/1,464/1,464/5,464/11,464/17,464/18,464/19,464/21,543/6,592/1,592/5,592/20,613/2,613/3,613/1...
zobrazit
Městský úřad Roudnice nad Labem Odbor životního prostředí Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem Spisová značka: Číslo jednací : OŽP/13398/2021/A-22,F-3,G-153,I-289,M-9,N-2 MURCE/39625/2021 Roudnice n.L.dne 7.10.2021 Oprávněná úřední osoba: Telefonní číslo: Email: Ing.Veronika Popa 416 850 185 vpopa@roudnicenl.cz Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace Zborovská 81 150 00 Praha 5-Smíchov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ŘÍZENÍ Městský úřad Roudnice nad Labem odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje pokračování řízení zahájeného dnem podání 20.12.2018 žádosti o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla,dne 10.3.2020 žádostí o povolení k nakládání s podzemními a povrchovými vodami a dne 24.6.2021 žádostí o odstranění stavby částí vodních děl žadatele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizace,IČO 00066001,Zborovská 81,150 00 Praha 5-Smíchov,zastoupené společností PRAGOPROJEKT,a.s <.>,Ing.XXXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,K Ryšánce XXXX,XXX XX Praha 47 ke stavbě vodních děl: „II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8,II.etapa“ na pozemcích parc.č.250,257/1,257/9,257/10,257/11,257/12,257/13,257/29,257/30,257/31,257/32,257/33,257/34,257/35,257/36,257/37,257/39,257/52,257/54,257/55,257/56,257/57 v katastrálním území Debrno,parc.č.512/3,512/6,512/7,512/8,512/9,512/10,512/11,512/16,512/26 v katastrálním území Dolany u Prahy,parc.č.73/3 v katastrálním území Chvatěruby,parc.č.369/24,369/48,462/1,464/1,464/5,464/11,464/17,464/18,464/19,464/21,543/6,592/1,592/5,592/20,613/2,613/3,613/1...

Načteno

edesky.cz/d/4968874

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz