« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh stanovení DZ VPS - Jílová 39 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0533201_21_stred_Jilova_39.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0512784/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/HED TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní
<br> úpravy provozu na místní komunikaci ul.Jílová 39.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého
<br> dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky
<br> vozidla 5AD 9776,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu
<br> těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) dle přiložené výkresové dokumentace <.>
<br>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení s vyjádřením Policie
<br> ČR MŘP Brno,DI PDI viz č.j.: KRPB-179947-1,2/ČJ-2021-0602DI,ze dne 08.10.2021,v kontextu č.j.: KRPB-
<br> 145686/ČJ-2021-0602DI,souhlas vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto
<br> řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Jílová 39 se zveřejňuje
<br> na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro vozidlo přepravující ...
Jilova_39_tisk.pdf
3
7
<br> 3
9
<br> 4
1
<br> asf <.>
<br> b
e
t
<.>
<br> asf <.>
<br> J
ílo
<br> v
ád
l <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> SL
<br> 5
A
<br> D
9
<br> 7
7
6
<br> E
1
<br> 3
I
<br> N
S
<br> T
A
<br> L
O
<br> V
A
<br> T
<br> IP
1
<br> 2
IN
<br> S
T
<br> A
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> R
É
S
E
R
<br> V
É
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> 2,65
<br> 2,64,3
<br> 45°
<br> 5
<,> 5
<br> N
a
z
<br> a
č
á
tk
<br> u
ú
<br> s
e
k
u
<br> IP 10a
<br> 14.9.2021
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.JÍLOVÁ 39 - MK
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ZÁŘÍ 2021
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0586-2021
ULICE JÍLOVÁ 39 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.P.ANDRESOVÁ
<br>
<br> komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny <.>
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní
na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání
BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního
<br> Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133 <.>
<br>
2021-10-01T13:00:31+0200

Načteno

edesky.cz/d/4968799

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz