« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška OOP, stanovení místní úpravy provozu na MK Rotreklova, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0412001_21_5_Rotreklova_MIII-OOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67| 601 67 Brno|www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0412001/2021/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0531856/2021/HED TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice
<br> Rotreklova,Brno (MČ Líšeň)
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souvislosti
<br> se zřizováním vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
<br> postiženou na pozemní komunikaci ulice Rotreklova,na základě návrhu místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Rotreklova,Brno,formou výkresu číslo 01.2 <,>
<br> pod názvem: „VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA“,název akce:
<br> „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE ROTREKLOVA 3 - MK“,datum: „ČERVENEC 2021“,měřítko 1:500 <,>
<br> č.zakázky 0376-2021,zpracovaný společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída
<br> 787/1a,639 00 Brno,IČO: 60733098,s vyznačeným odsouhlasením,s podpisem a otiskem razítka
<br> dotčeného orgánu – Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát
<br> Brno–město,pracoviště dopravního inženýrství (dále jen „Policie ČR,MŘP Brno,DI BM,PDI“ pod čj.:
<br> KRPB-142949-1/ČJ-2021-0602DI-SBL,ze dne 24.08.2021,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
<br> a odst.5 zákona o ...
0412001_21_5_Pril_Rotreklova_MIII_OOP.pdf
3
<br> POPEL <.>
<br> Rotreklova
<br> 3
<br> POPEL <.>
<br> Rotreklova
<br> SL
<br> SL
<br> IP
1
<br> 1
c
<br> IP
4
<br> b
<br> B 2
<br> SL
<br> IP 11b
<br> SL
SL
<br> K
o
n
r
á
d
o
v
a
<br> R
o
t
r
e
k
lo
<br> v
a
<br> V 10f
INSTALOVAT
<br> 6
<,> 9
<br> 4
<,> 7
<br> 3
<br> 3,5
<br> 7
<,> 1
<br> 4
<,> 5
<br> RÉSERVÉ
<br> IP 12
<br> 1.4AI 8456E 13
<br> 3.E 13 INSTALOVAT
<br> B 29
<br> 2.ODS
TRANIT E 13
<br> ODSTRANIT
<br> V 10f
<br> 2,3
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> UL.ROTREKLOVA 3 - MK
<br> S
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> ČERVENEC 2021
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA
VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.2
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0376-2021
ULICE ROTREKLOVA 3 - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> MGR.P.ANDRESOVÁ MGR.P.ANDRESOVÁ
<br> které bude umístěno na obecné stání 2,3m se sdíleným prostorem <.>
Na tuto výkresovou dokumentaci navazuje výkres s instalací VPS na konkrétní RZ <,>
<br> Výkresová dokumentace vznikla za účelem zřízení obecného VPS pro ZTP <.>
Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133 <.>
<br>
2021-08-25T15:01:33+0200

Načteno

edesky.cz/d/4968795

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz