« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení SSZ 3.21 Černovické nábř.-Černovická, rekonstrukce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0143321_SSZ_3.21_Cernovicke_nabrezi_-_Cernovicka.pdf
EI Ř3.21 a 03.21 DVx _/-ý/.DVx.EK EKI 4/7 a ma „g/ „ í) - a Q/ % _ Š „„ ě <]
<br> III \VŽb 3/15/
<br> \VŽb 3/7,|_o má
<br> S7 7
<br> - \ %
<br> /\ \
<br> >O DO©40
<br> III
<br> SVITAVA
<br> %QWÍL AZD PRAHA S.R.O.“Z DAST Brno 6? Křižíkova 32 “ff 612 00 Brno E-MAIL: AZDDASTGŽJAZDCZ & WEB: WWW.AZD.CZ \ o O O
0143321-2_Verejna_vyhlaska_-_Stanoveni_SSZ_3.212_Cernovicke_nabrezi_rekonstrukce.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0143321/2021 VYŘIZUJE: Ing.Vlastimil.Vosinek Brno 14.10.2021
<br> Č.J.: MMB/0143321-2/2021/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy
<br> ( Zákos ),ulice Černovické nábřeží,silnice III.třídy,ulice Černovická,křižovatka SSZ 3.21
<br> Černovické nábřeží,světelné signalizační zařízení SSZ.Rozvoj dopravní telematiky v letech
<br> 2015 – 2020,část I – Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD - blok 7,rekonstrukce
<br> křižovatky SSZ 3.21 Černovické nábřeží,světelné signalizační zařízení SSZ – světelné
<br> signály,Brno <.>
<br>
<br> <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> SSZ 3.21 Černovické nábřeží,místní komunikace III.třídy ( Zákos ),ulice Černovické nábřeží <,>
<br> silnice III.třídy,ulice Černovická,světelné signalizační zařízení SSZ – světelné signály,Brno <,>
<br> změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích <.>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy
<br> ( Zákos),ulice Černovické nábřeží,silnice III.třídy,ulice Černovická,SSZ 3.21 Černovické nábřeží <,>
<br> světelné signalizační zařízení,SSZ 3.21 – světelné signály,a související změny místní úpravy
<br> provozu na pozemních komu...

Načteno

edesky.cz/d/4968794

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz