« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - DOT - DP Sucho 2021 Hrušky DT3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hrusky.pdf
SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU: PODPORA BOJE PROTI SUCHU,ZADRŽENÍ VODY
<br> V KRAJINĚ A NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELEŇ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE V ROCE 2021
<br> Smlouva č.JMK071159/21/ORR
<br> Smluvní strany:
<br> 1.Jihomoravský kraj
zastoupený: Mgr.Janem Grolichem,hejtmanem Jihomoravského kraje
sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3,601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
kontaktní osoby: Ing.XXX XXXXXXX,MPA,vedoucí odboru regionálního rozvoje
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ing.Bc.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,vedoucí odd.strategického rozvoje
odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského
kraje
<br> tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
účet: 35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)
je plátce DPH
<br> (dále také „poskytovatel“)
<br> a
<br> 2.Obec Hrušky
zastoupená: Bc.Janou Filipovičovou,starostkou obce
sídlo: U zbrojnice 100,691 56 Hrušky
IČO: 00283185
DIČ: CZ00283185
tel.:
e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
účet: 4420651/0100
je plátce DPH:
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají tuto
<br> SMLOUVU
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V RÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU: PODPORA BOJE PROTI SUCHU,ZADRŽENÍ VODY
<br> V KRAJINĚ A NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELEŇ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE V ROCE 2021
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br> Článek I <.>
Účel dotace
<br>
1.Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
<br> poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Větrolam v k.ú <.>
Hrušky“ (dále jen „projekt“),evidovaného pod č.j.JMK32110/2021,dotační titul 3 <.>
<br>
2.Dotace je poskytována na základě dotačního programu „Podpora boje proti suchu,zadržení
vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021”
schváleného Radou Jihomoravského kraje na 7.schůzi dne 13.01.2021 usnesením
č.385/21/R7 ve znění jeho změny schválené na 15.schůzi dne 24.03.2021 usnesením
č.913/21/R15 (dále jen „dotační program“) <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/4968680

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz